Ολο το σχέδιο της επένδυσης στο Χιονοδρομικό Κέντρο


Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018…

…μετά απο την συζήτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού.Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρη Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Κώστα Καρπέτα, αντικείμενο του πρώτου από τα τρία υποέργα είναι οι απαραίτητες βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων.
Συγκεκριμένα στο πρώτο υποέργο προβλέπονται αντικατάσταση των αναβατήρων
>«Αχιλλέα» με 8θέσια νέα κλειστά οχήματα και 6θέσιες καρέκλες, για ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας, της μεταφορικής ικανότητας και της ταχύτητας,
> «Στύγας» με όμοιο προς τον Αχιλλέα αναβατήρα.
Προβλέπεται εγκατάσταση νέων αναβατήρων
> «Αχιλλέα ΙΙ» σε νέα χάραξη (αξιοποίηση υλικού από τον αναβατήρα «Αχιλλέα Ι») και
> «Στύγα ΙΙ», με νέο συρόμενο σε νέα μικρού μήκους χάραξη).
Το νέο παρκινγκ (γκαράζ) και ο βοηθητικός κτιριακός χώρος για τη στάθμευση των οχημάτων των δύο αναβατήρων θα βρίσκεται στη Βαθειά Λάκκα και θα είναι υπόγειο. Θα έχει εμβαδόν 600-700 τ.μ. και θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον πάνω σταθμό του αναβατήρα «Αχιλλέα» και τον κάτω σταθμό του αναβατήρα «Στύγα».
Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια βοηθητικών συστημάτων για την λειτουργία των αναβατήρων και Η/Μηχαλογικού εξοπλισμού με
> Υποσταθμό (Υ/Σ) «Βάση» με κτίριο υποσταθμού και κτίριο βάσης χωρητικότητας χιονοστρωτήρων,
> Υ/Σ «Βαθιάς Λάκας» με κτίριο υποσταθμού,
> Υ/Σ κορυφής «Στύγας» με κτίριο υποσταθμού και διασωστών και
>Υ/Σ ‘Στύγα 2’ με κτήριο υποσταθμού μόνο και καλωδίωση προς όλες τις καταναλώσεις.

Θα εγκατασταθεί επίσης Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοσης Εισιτηρίων καθώς σήμερα υφίσταται και λειτουργεί σύστημα εισιτηρίων με αυτοκόλλητες ταινίες, με κύρια μειονεκτήματα την καθυστέρηση στην έκδοση και τη δυσχέρεια αξιοποίησης λογιστικών και στατιστικών στοιχείων ελέγχου, παρακολούθησης και ανάλυσης της κίνησης.
Προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων διαφόρων κατηγοριών και αντίστοιχες πύλες με καρταναγνώστες και μπάρες ελέγχου διέλευσης για άνετη εξυπηρέτηση πελατών και
δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής.
Τέλος ανανεώνεται και ο στόλος των χιονοστρωτήρων που λόγω ηλικίας και της μακράς χρήσης, παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε συντήρηση, με δύο νέους.
Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανασχεδιασμού στις πίστες, με τις αναγκαίες εργασίες εξομάλυνσης που πραγματοποιηθούν με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, για θρυμματισμό πετρωμάτων και η απομάκρυνση θραυσμάτων και λίθων με περισυλλογή.
Οι πίστες αυτές, πλέον του εξορθολογισμού της λειτουργίας σε μέρες αιχμής, θα έχουν σαν βασικό πλεονέκτημα την βελτίωση της διασύνδεσης και εξυπηρέτησης των υφισταμένων πιστών από τους κύριους χιονοδρομικούς αναβατήρες («Στύγα» και «Αρτεμη») ιδίως όταν ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ισχυρής ανεμόπτωσης.

Για τη βελτίωση της λειτουργίας των αναβατήρων προβλέπεται, κυρίως στις διασυνδετικές πίστες, η κατάλληλη διαμόρφωση για τη διευκόλυνση εξόδου των χιονοδρόμων (ράμπες επιτάχυνσης) και μέτρα για προστασία από τον άνεμο με χιονοπαγίδες. Αντίστοιχη συγκράτηση χιονιού προβλέπεται για τμήματα των πιστών που έχουν προβλήματα απογύμνωσης από χιόνι λόγω ανέμου ώστε να διευκολύνεται το έργο των χιονοστρωτήρων. Από την παρέμβαση αυτή προκύπτει συνολική δυνατότητα αύξησης των χιονοδιαδρόμων κατά περίπου 5%. Η δυνατότητα αυτή παράλληλα με την αύξηση της διαθεσιμότητας των πιστών και τη βελτιωμένη (λόγω των νέων αναβατήρων Αχιλλέα και Στύγας) ελκυστικότητα για μη χιονοδρόμους, συντείνει στην αποδοτικότερη λειτουργία.
Το υποέργο αυτό προβλέπει ακόμη τον εκσυγχρονισμό και επανάχρηση (ως καφετέριας) εγκαταλελειμμένου πέτρινου κτιρίου στη θέση Βαθειά Λάκκα, εμβαδού 215 τ.μ. μετά βεραντών 125 τ.μ., υπογείου 342 τ.μ. και αποθήκης 54 τ.μ. Η επισκευή, αποκατάσταση της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου και μορφολογική αναβάθμιση, έχει στόχο την λειτουργία ως κύριας καφετέριας της περιοχής Βαθειά Λάκκα.
Για την Καντίνα το Παρκινγκ – Γκαράζ Χιονοστρωτήρων στη Βαθειά Λάκκα, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός με στόχο την συνέχιση της λειτουργίας του στη μεσαία περιοχή στη θέση Βαθειά Λάκκα, εμβαδού 457,26 τ.μ.
Με το τρίτο υποέργο προβλέπεται σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού ικανό να καλύψει τις δυνητικές ανάγκες χιονοδρόμων, επισκεπτών και εργαζομένων. Θα εγκατασταθεί στη στάθμη των 1700 μ. (Ξηρόκαμπος), όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ανάγκες. Θα είναι υπόγειος για αποφυγή διαταραχής του τοπίου και προστασία από παγετό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΤΑΞΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20,25 εκατ. ευρώ από τον οποίο το ποσό των 19,419 εκατ. είναι δημόσια δαπάνη. «Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου κρίνεται απαραίτητη, τα οφέλη θα είναι μόνιμα, οι επιπτώσεις στην απασχόληση θετικές κατά τη διάρκεια κατασκευής του, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλωστε, στα 30 χρόνια λειτουργίας του το Χιονοδρομικό, εκτός από την ανάπτυξη της χιονοδρομίας έχει συμβάλει σημαντικά την οικονομία της περιοχής» αναφέρει ο κ. Καρπέτας, επισημαίνοντας ότι «στον Δήμο Καλαβρύτων και τους όμορους δήμους παρατηρείται μια διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου με την ανάπτυξη αρκετών τουριστικών κλάδων -ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, αναψυχή, υπηρεσίες- δίπλα στους παραδοσιακούς κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας».
«Η οικοδομική δραστηριότητα, επίσης, γνώρισε άνθηση ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι προσωρινές και μόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής» καταλήγει ο αντιπεριφερειάρχης.


Πηγή