Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση του νέου αγωγού υδροδότησης […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Περατώθηκε το έργο: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από τη θέση “Πόντε” έως το Διοικητήριο», προϋπολογισμού 562.000€ που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).

Με το έργο αυτό, αντικαταστάθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού ύδρευσης ο οποίος μεταφέρει το νερό από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου. Το συγκεκριμένο τμήμα παρουσίαζε τις περισσότερες και σημαντικότερες βλάβες, λόγω ηλεκτρόλυσης και παλαιότητας του δικτύου, κάτι που δημιουργούσε συνεχή και σοβαρά προβλήματα στην ύδρευση του μεγαλύτερου τμήματος του νησιού.

Ο νέος αγωγός που τοποθετήθηκε είναι από υλικό σύγχρονης τεχνολογίας, έχει συνολικό μήκος 930 μέτρα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και συμβάλλει στη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Πηγή