Πάτρα: Ανέλαβε τον Πείρο η ειδική υπηρεσία

Την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) όρισε ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, ως προσωρινό φορέα λειτουργίας και διαχείρισης του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο» και για τα έργα που έχουν κατασκευαστεί ή τα συμπληρωματικά προς κατασκευή έργα. Η υπηρεσία αναλαμβάνει το έργο μέχρις ότου ιδρυθεί και λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης έργων Πείρου – Παραπείρου Αχαΐας με την συμμετοχή των δήμων της περιοχής, της Περιφέρειας και του Ελληνικού Δημοσίου. Οι βασικοί λόγοι που επιλέχθηκε η ΕΥΔΕ είναι ότι έχει τη γνώση και την εμπειρία της κατασκευής τους και διαθέτει όλο το αρχείο τους. Η δημιουργία και λειτουργία φορέα διαχείρισης αποτελεί ειδικό όρο της εγκριτικής απόφασης του Ταμείου Συνοχής, ιδιαίτερα τώρα που το έργο βαίνει στην ολοκλήρωσή του, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων. Ο ειδικός όρος αυτός έχει συμπεριληφθεί στην απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011, με την οποία τροποποιήθηκαν προηγούμενες του 2006 και του 2004. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Χρ. Σπίρτζη που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, το τεχνικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται με πέντε εργολαβίες, οι τρείς εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο βρίσκονται σε εξέλιξη.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    20 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα