Πάτρα: Αποφάσεις του Σωματείου Ιπποκράτης

Την Τετάρτη 7/11/18 συνεδρίασε το Δ.Σ του Σωματείου Ιπποκράτης, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου μας Κώστα Πετρόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

 • Οι Κινητοποιήσεις του Νοέμβρη (14 k΄ 22/11).
 • Χωροταξικά και Λειτουργικά ζητήματα. Φυματικά Περιστατικά.
 • Προβλήματα Αιματολογικού τμήματος.
 • Συγκρότηση Επιτροπών, Νοσηλευτικού και Πολιτιστικού.
 • Διάφορα τρέχοντα ζητήματα και Ενημερώσεις.

Για τις κινητοποιήσεις:
Τόσο σ' αυτές που έγιναν και οι οποίες παρ΄ ότι δεν δουλεύτηκαν από το σύνολον των μελών του Δ.Σ, παρά μόνον από το Προεδρείο, ήταν πετυχημένες και από την πλευρά της συμμετοχής των Συναδέλφων μας και από την πλευρά της ανάδειξης των προβλημάτων. Οι κινητοποιήσεις αυτές πίεσαν τις καταστάσεις και έφεραν τις συναντήσεις μας με τον Διοικητή, που έως τότε της αρνείτο. Συναντήσεις όμως ανούσιες και αναποτελεσματικές, που δεν έλυσαν κανένα ζήτημα, πέρα από την εμφανή αλλαγή της στάσης του Διοικητή. Μια αλλαγή που μπορεί να είναι ευκαιριακή, σαν τον λύκο που αλλάζει το τρίχωμά του. Μια αλλαγή και στάση που πιθανά να άλλαξε σ΄ αυτή την φάση, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων και των προβλημάτων, όπου δυστυχώς όμως αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αδύναμος να δώσει λύσεις, γι αυτό και ο Πρόεδρος του Σωματείου μας, με δεδομένη και την καθυστέρηση της 6ης Υ.Πε να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για σχετική συνάντηση, πρότεινε συνέχεια των κινητοποιήσεων με ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ στη ΔΚΣΗ και την 6η Υ.Πε. Συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την 22/11/18 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ζητείται η στήριξη μας, η συμμετοχή όλων των Δ.Σ των Σωματείων μελών της ΠΟΕΔΗΝ και στην οποία προτείνε να συμμετάσχουμε και να παραβρεθούμε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα χωροταξικά και λειτουργικά προβλήματα που έφερε στο Νοσοκομείο αυτή η βεβιασμένη, επιπόλαια και με μεγάλη προχειρότητα μεταστέγαση των υπηρεσιών μας. Τα προβλήματα που αυτή έχει φέρει στο Αιματολογικό, ογκολογικό, Νεφρό, Μαιευτική-Γυναικολογική, Νεογνικό κλπ άλλα τμήματα, η απουσία ειδικών θαλάμων νοσηλείας φυματικών περιστατικών, καθώς επίσης και η ακαταλληλότητα των χώρων για τις κυστεοσκοπήσεις, το πνευμολογικό Ιατρείο κλπ άλλα, ζητήματα για τα οποία πρότεινε:

– Την ανάδειξη όλων των χωροταξικών προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που αυτά δημιουργούν και την διεκδίκηση διευθέτησης τους, όπως στη περίπτωση των υπηρεσιών του ΝΝΘώρακος, που θα πρέπει να διεκδικήσουμε την μεταφορά του στον 7ο όροφο η οπουδήποτε αλλού που να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, με θαλάμους για τα φυματικά περιστατικά, βάσει και των σχετικών οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ.
– Την ανάδειξη συνολικά των προβλημάτων του ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ, όπως τα αναφέρει ο εκεί Διευθυντής με την σχετική επιστολή του στη Διοίκηση.
– Την αναγκαιότητα της μεταστέγασης της ΜΕΘ, του Πνευμονολογικού Ιατρείου που κακώς είναι στις Διοικητικές Υπηρεσίες, την μεταστέγαση των κυστεοσκοπήσεων, του παθολογοανατομικού, κλπ άλλων τμημάτων και υπηρεσιών.
– και βεβαίως την αναγκαιότητα σχετικού διαλόγου για την διαμόρφωση του Ταχύρυθμου για να μην έχουμε φαινόμενα σαν και τα προαναφερόμενα, όπου μια ευκαιρία, με τις αστοχίες του Διοικητή μετατράπηκε σε εφιάλτης.
Για όλα αυτά τα ζητήματα, για την καλύτερη διευθέτησή τους πρότεινε, την διεκδίκηση της επαναφοράς και λειτουργίας της επιτροπής χώρων, με την συμμετοχή σ΄ αυτήν και εκπροσώπων μας.

Τέλος πρότεινε, για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου, την από κοντά παρακολούθηση όλων των προβλημάτων και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας, την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, όπως:

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ, με επικεφαλείς τα μέλη του Προεδρείου Τουτούνη και Μαργώνη. Επιτροπή που θα στελεχώνεται διαπαραταξιακά και με μέλη του Δ.Σ, αλλά και μέλη του Σωματείου που θέλουν να δουλέψουν και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου κλάδου.
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, με επικεφαλείς τον Γιαννόπουλο και την Μαργώνη. Επιτροπή που θα στελεχώνεται και αυτή διαπαραταξιακά από μέλη του Δ.Σ, αλλά και του Σωματείου, άτομα που θέλουν να συμβάλουν στην πολιτιστική μας ανάπτυξη, στην διασκέδαση των μελών μας και την σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων, με εκδρομές κλπ άλλες σχετικές πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
 • και βεβαίως διαπαραταξιακής επιτροπής για την διερεύνηση της δικαστικής προσφυγής για τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού, με επικεφαλής τον Γιαννόπουλο Σπύρο.

Αφού ακολούθησε η διαδικασία των ερωτήσεων και των τοποθετήσεων των μελών του Δ Σ, όπου η ΑΚΕ και η ΕΣΥ διαφώνησαν στη συγκρότηση των επιτροπών και η ΕΣΥ στο πολιτικό σκεπτικό των κινητοποιήσεων και αφού ακολούθησε η σχετική διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ, κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 • Την συμμετοχή μας στην κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, την 22/11/18, εγκρίνοντας παράλληλα και την σχετική δαπάνη.
 • Την συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για τα προβλήματα του κλάδου μας και του Νοσοκομείου, με ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ στην Διοίκηση του Νοσοκομείου και στην 6η Υ.Πε, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η προαναφερόμενη ΓΕΝΙΚΗ μας ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που προσδιορίστηκε για
 • Την ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/28 στις 9 πμ, η ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των παρατάξεων.
 • Την στήριξη, ανάδειξη και προώθηση των προβλημάτων του ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ, όπως ακριβώς αυτά καταγράφονται στην σχετική επιστολή του Διευθυντή τους.
 • Την ανάδειξη και διεκδίκηση των χωροταξικών και λειτουργικών προβλημάτων όπως αυτά αναφέρονται εισηγητικά από τον πρόεδρο και όπως θα αναδεικνύονται από τις σχετικές συγκεντρώσεις χώρων και τμημάτων που θα επιδιώξουμε να κάνουμε.
 • Την συγκρότηση των επιτροπών όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος.
 • Την Έγκριση αποστολής στην ΠΟΕΔΗΝ του ποσού των 2.540 € για την εξόφληση του έτους 2015.


Πηγή