Πάτρα – Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Βότση

Στο πλαίσιο επειγουσών εργασιών (μεταφορά υλικών με γερανοφόρο όχημα) επί της οδού Βότση στην Πάτρα και της διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Βότση στην Πάτρα από Αγίου Ανδρέου έως Όθωνος Αμαλίας την 31/10/2018 και ώρες 15:00-18:00.

Ο υπεύθυνος εργασιών να τοποθετήσει την κατάλληλη σήμανση και να λάβει μέριμνα για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει: α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον αρμόδιο εργολάβο, β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.


Πηγή