Πάτρα – Live η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο κτίριο του Λαδόπουλου για πολλά και σημαντικά θέματα.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ.

Πάτρα - Live η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα

 • Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, έτους 2019 (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση ή μη του Σχεδίου ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης έργων Πείρου-Παραπείρου Αχαϊας, Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων, έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ, για την προώθηση του θεματικού τουρισμού», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της, διαθεσιμότητα και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού» και Έγκριση Υποβολής Πρότασης για την ένταξη της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού», με κωδικό MIS 5033823, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων, έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της, διαθεσιμότητα και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος» και Έγκριση Υποβολής Πρότασης για την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος», με κωδικό MIS 5034533, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Οριστικοποίηση της περιοχής παρέμβασης της πρότασης έργου (Πράξης) με τίτλο: “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας” και κωδικό MIS 5035545, που θα υποβληθεί στην πρόσκληση με κωδικό 098 και α/α ΟΠΣ: 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2010», ορισμός ομάδας έργου της εν λόγω Πράξης, έγκριση και αποδοχή τουμνημονίου συνεργασίας και των παραρτημάτων του με τον συνδικαιούχο Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών και εξουσιοδότηση τουΔημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών υποβολής τουΤεχνικού Δελτίου της προτεινόμενης Πράξης (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • α) Ανάκληση παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης όλων των χώρων των Παλαιών Δημοτικών Λουτρών, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, εμβαδού 312,55 τ.μ., που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Γούναρη και Νικήτα, της πόλεως των Πατρών, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • α) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πουρναροκάστρου «Ο Προφήτης Ηλίας» προς το Δήμο Πατρέων, της χρήσης ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Συλλόγου, προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για το Παναχαϊκό Όρος, για χρονικό διάστημα 5 ετών, με τη μορφή σύμβασης χρησιδανείου και β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή της σχετική σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Αντικατάσταση υπευθύνου Διαχείρισης Λογαριασμών Τράπεζας της Ελλάδας και ορισμός νέων, από το Τμήμα Ταμείου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογου- διαχειριστή λογαριασμών έργου, με ακρωνύμιο SPARC MIS 5003273, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2014- 2020 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Σεραζανέτ- τοίχοι αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή φρεατίων, για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παράτασης 1ης περαίωσης εργασιών για το έργο: «Έργα ανακατασκευής Γηπέδου Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 22-12-2017 πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας επισκευή- ανακατασκευή οχήματος και υπερκατασκευής, από εξωτερικά συνεργεία, για την επισκευή του απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας ΔΠ 171 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 1-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, για ανανέωση ετήσιας ψηφιακής υποστήριξης, μέσω του διαδικτύου, Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter), όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργίας τους, εκτός χαρτιού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 2-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικλεπτικών συστημάτων και συστημάτων εποπτείας σε Δημοτικά κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 29-9-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης στη Δ.Ε. Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Εκαταίου και Φιλήμονος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην πλ. Πεσόντων- Αγίου Τρύφωνα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Ερέτριας- Γήπεδο Ατρομήτου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό παρ. Κορυδαλλέως» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Ακτή Δυμαίων (Κόκκινος Μύλος)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Γρηγορά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Τσαμαδού και Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Γρεβενών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Αφροδίτης και Αρήτης, στο Ρίο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Μητροπολίτου Θεοφίλου (Πλ. Γλαράκη)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Ζωγράφου, στο Ρίο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Έλληνος Στρατιώτου (πλ. Αχαιών Πεσόντων)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (Ρομάντζα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην οδό Αναστασίας, περιοχή Βλατερό» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην πλ. Λοχαγού Μενούνου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση του από 6-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου, που αφορά στην παροχή που βρίσκεται στην πλ. Ντεβέ, στην Οβρυά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).


Πηγή