Πάτρα: Ρυθμίσεις και αρρυθμίες της ΔΕΥΑΠ

Η δυσμενής κοινωνική – οικονομική κατάσταση η οποία έχει άμεση επίπτωση στις δυνατότητες των δημοτών ελήφθη υπόψη για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης για το έτος 2019 τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ. Στην εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων, που συνόδευε το προτεινόμενο τιμολόγιο και την πολιτική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαβάζουμε όμως και για «πιθανή μείωση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ». Η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί λόγω μείωσης της κατανάλωσης, της δραστικής μείωσης αριθμού νέων συνδέσεων αλλά και της «τεράστιας αύξησης των διακανονισμών των τελών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρούνται». Είναι ανησυχητικό αυτό το τελευταίο. Μ.Β.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    24 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα