Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο αποκτά νέα κτίρια

Ενα σημαντικό κατασκευαστικό έργο δρομολογήθηκε για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για την κατασκευή τριών κτιρίων: του τμήματος οικονομικών επιστημών, του τμήματος μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, και των κλινικών λειτουργιών τμήματος Ιατρικής. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 18,02εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,53εκατ.ευρώ). Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο και ανάδοχος αναδείχθηκε η «Τομή ΑΒΕΤΕ» με έκπτωση 52,72% ενώ δεύτερη ήρθε η «ΕΡΕΤΒΟ» με 45,68% και τρίτη η «ΕΚΤΕΡ» με 43,57%. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αν δεν έχουμε καθυστερήσεις τότε θα είναι έτοιμο προς χρήση τον Μάιο του 2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Στο κτίριο του τμήματος οικονομικών επιστημών προβλέπεται η ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου 5.460,07 τ.μ., που περιλαμβάνει τα κατάλληλα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσες ανάγνωσης, επτά αμφιθέατρα, 24 ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, 68 αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία προσωπικού και υπόγεια αποθήκευσης. Επιπλέον, θέσεις στάθμευσης προβλέπονται στον γύρω, εντός του οικοπέδου, χώρο.
  • Στο κτίριο του τμήματος μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών οι εργασίες περιλαμβάνουν: α) Κτίριο τριών ορόφων με εργαστήρια εμβαδού 980,06 m2, β) ισόγειο κτίριο – αμφιθέατρο 244 καθισμάτων και τέσσερα άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια εμβαδού 280,71 m2 με υπόγειο 169,77 m2, γ) ισόγειο κτίριο με 2 αίθουσες διδασκαλίας των 310,20 m2, υπόγειο 150,29 m2 και διάδρομο σύνδεσης, δ) ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του γύρω χώρου.
  • Στο κτίριο κλινικών λειτουργιών τμήματος Ιατρικής οι εργασίες περιλαμβάνουν: α) Την ολοκλήρωση εξωτερικά των τριών ορόφων εμβαδού 1.993,77 m2, β) την αποπεράτωση του ισογείου κτιρίου εμβαδού 645 m2, το οποίο θα διαμορφωθεί σε δύο αίθουσες διδασκαλίας των 218 και 156 θέσεων, γ) ο εξωτερικός διάδρομος – γέφυρα που συνδέει τα κτίρια, δ) κατασκευή πεζοδρομίων και φυτεύσεις.

Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    29 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα