Πάτρα:Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. θα γίνει η 13η συνεδρίαση της Επιτροπής, με τα παρακάτω θέματα:
1. Ανάκληση άδειας ΚΥΑ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων καταστηματαρχών (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής) 2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος ιδιοκτησίας κ. Σταματόπουλου Μαρίνου, στην ΤΚ Καμινίων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής) 3. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ./Κ.Χ.1957 (χώρος πρασίνου) και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδό) της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης Σ.Π.Π.», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ. Δημητρόπουλου Λουκά – Κίμωνα, Παναγιώτη και Διαμαντούλας σε συμμόρφωση με την υπ. αριθ. Α868/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής). 4. Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 349/25-5-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1560 (πλατείας και οδοί) του σχεδίου πόλης Πατρών, ιδιοκτησίας κ. Σιαδήμα Γεώργιου και κας Μαρίας Σιαδήμα – Τσότρα, λόγω παρέλευσης τριετίας (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής). 5. Έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μεταξύ 5ου και 6ου πλατύσκαλου της κλίμακας Αγίου Νικολάου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμόδια Διευθύντρια). 6. Καθορισμός οδών ήπιας κυκλοφορίας, ρυθμίσεις κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ. στην περιοχή της Άνω Πόλης (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    1 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα