Πάτρα:Με 102 έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο

Την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της εξ' ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Μεγακλή Γκότση, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1697, 1696α, 1696γ και 1698, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών και επί των οδών Πευκέστα και Ολύνθου, στην περιοχή «Κουκούλι» (σχετική η αριθ. 100/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Ακριβής Τσεγκενέ, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, μεταξύ των οδών Ευβοίας και Παπανδρέου στα Ζαρουχλέϊκα, καθώς και των επ' αυτής επικειμένων (31/1976 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 101/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Δημήτριου Βαγενά, που βρίσκεται επί της οδού Παπαλουκά, μεταξύ των Ο.Τ. 1918 και 1919 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, καθώς και των επ' αυτής επικειμένων (3/2017 πράξη αναλογισμού), στην περιοχή Μπεγουλάκι (σχετική η αριθ. 102/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της εξ' ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας των κ. α) Αγγελικής χήρα Θεοδ. Γεωργόπουλου, β) Μαρίας χήρα Δημ. Τζιλιλή, γ) Ελένης Τζιλιλή του Δημητρίου και της Μαρίας, δ) Σταυρούλας Τζιλιλή του Δημητρίου και της Μαρίας και ε) Παναγιώτη Τζιλιλή του Δημητρίου και της Μαρίας, συνολικού ποσού 137.721,35€, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φιλίππου – Ολυμπιάδος, Μνασέου και Ν. Κουτούζη, στο Ο.Τ. 2596, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, στο Μπεγουλάκι (σχετική η αριθ. 103/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 5. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Μαυρομανδήλα του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 110/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 6. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Ακταίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 111/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 7. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Καρυάς του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 112/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 8. Έκφραση σύμφωνης γνώμης προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού Μειλίχου, ως Εθνικής Οδού (σχετική η αριθ. 113/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 9. Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε οδούς της περιοχής «Καντριάνικα» του Δήμου Πατρέων, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (τμήμα οδού Μεσσάτιδος, πάροδος Αρόης και πάροδος Ομήρου) Πατρέων (σχετική η αριθ. 114/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 10. Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί της οδού Αγίου Νικολάου Λεύκας του Δήμου Πατρέων, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., σε τροποποίηση της 610/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 115/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 11. Οριοθέτηση της γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, για τις ανάγκες του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας Παιδικών Χωριών SOS (σχετική η αριθ. 116/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 12. Μετατόπιση του σταθμού οχημάτων ΤΑΞΙ, που ευρίσκεται επί της δυτικής πλευράς της οδού Όθωνος – Αμαλίας, νοτίως του σταθμού ΟΣΕ (σχετική η αριθ. 118/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 13. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6Τ – λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β., επί των οδών πέριξ του 11ου Γυμνασίου και 32ου Δημοτικού σχολείου (σχετική η αριθ. 117/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 14. Έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μεταξύ 5ου και 6ου πλατύσκαλου της κλίμακας Αγίου Νικολάου (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια). 15. Καθορισμός οδών ήπιας κυκλοφορίας, ρυθμίσεις κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ. στην περιοχή της Άνω Πόλης (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 16. Επανακατάταξη (πρόσληψη) 12 εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί το 2009 στη ΔΕΥΑΠ και απολύθηκαν το 2011 (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ). 17. Για το 13ο και 14ο μισθό (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος). 18. Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο ενός ακινήτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 19. Αποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή στο ΠΔΕ της πράξης «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Σχολείων 23ο Νηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο Σαραβαλίου του Δήμου Πατρέων» του ΥΠΕΠΘ (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 20. α) Έγκριση του υποβληθέντος Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας γ) Έγκριση υποβολής πρότασης, για την δημιουργία υποέργου αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων και την ένταξή του στην πράξη με τίτλο «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5002128, στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 21. Έγκριση ένταξης του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 22. Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών», προϋπολογισμού 1.846.213,87€ (συμπερ. ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 23. Έγκριση μελέτης και ένταξης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Καρόλου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 24. 1) Αποδοχή Δωρεάς μελέτης «α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας ( ΚΔ – ΗΦ) β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» 2)Έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου 3)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου 4) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για συνέχιση των απαιτούμενων ενεργειών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 25. Έγκριση αίτησης για την ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του έργου:«α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) -Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» προϋπ. 3.494.320,00€ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει τα υποέργα: 1) Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής, με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή, για την ανωτέρω χρήση, 2) Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού, για χρήση από το ανωτέρω Κέντρο, προϋπ. 393.080,00€ (με ΦΠΑ), 3) Ελεγκτές δόμησης και ενεργειακός επιθεωρητής, προϋπ. 2.480,00€ (με ΦΠΑ) 4) Συνδέσεις με Ο.Κ.Ω., προϋπ. 14.880,00€ (με ΦΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 3.494.320,00€ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 26. Διαθεσιμότητα και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», του έργου: «α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ», προϋπ. 3.494.320,00€ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει τα υποέργα: 1) Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής, με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή, για την ανωτέρω χρήση, β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» προϋπ. 3.083.880,00€ (με ΦΠΑ), 2) Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού, για χρήση από το ανωτέρω Κέντρο, προυπ. 393.080,00€ (με ΦΠΑ), 3) Ελεγκτές δόμησης και ενεργειακός επιθεωρητής,, προϋπ. 2.480,00€ (με ΦΠΑ), 4) Συνδέσεις με Ο.Κ.Ω., προϋπ. 14.880,00€ (με ΦΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 3.494.320,00€ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 27. Παραλαβή μελέτης κυκλοφοριακών ρυμθίσεων που αφορά στον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 28. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα εγκαταστάσεων ΜΕΑ, ΜΕΒ και επέκτασης ΧΥΤ, στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτ. Αχαΐας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 29. Λήψη απόφασης: α/ Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης εδαφικών τμημάτων του Δήμου Πατρέων, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για τις ανάγκες των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019, β/ Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Δήμο Πατρέων, εδαφικής έκτασης για την κατασκευή αμφίδρομης ποδηλατικής διαδρομής και γ/ Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 30. Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του αποτελέσματος, για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Κατηγορία 2), για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 31. Έκθεση Γ΄τριμήνου, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έτους 2018 (σχετική η αριθ. 819/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 32. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018 (σχετική η αριθ. 829/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 33. Έγκριση της αριθ. 89/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία φορά στις οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.). 34. Έγκριση της αριθ. 91/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στη Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικ. έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.). 35. Έγκριση της αριθ. 104/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.). 36. Έγκριση της αριθ. 299/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.). 37. Προσαρμογή του Δήμου Πατρέων στο Ν. 4555/18, που αφορά στους ΦΟΔΣΑ που συμμετέχει ο Δήμος και σχετικές ρυθμίσεις (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 38. Έγκριση της αριθ. 55/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, η οποία αφορά στην Έκθεση Γ΄ τριμήνου, έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου). 39. Έγκριση της αριθ. 56/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, η οποία αφορά στον Ταμειακό Απολογιστικό πίνακα, χρήσεως οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου). 40. Έγκριση της αριθ. 57/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, η οποία αφορά στις Οικονομικές καταστάσεις, έτους 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου). 41. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ./Κ.Χ.1957 (χώρος πρασίνου) και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδό) της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης Σ.Π.Π.», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ. Δημητρόπουλου Λουκά – Κίμωνα, Παναγιώτη και Διαμαντούλας σε συμμόρφωση με την υπ. αριθ. Α868/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 42. Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 349/25-5-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1560 (πλατείας και οδοί) του σχεδίου πόλης Πατρών, ιδιοκτησίας κ. Σιαδήμα Γεώργιου και κας Μαρίας Σιαδήμα – Τσότρα, λόγω παρέλευσης τριετίας (σχετική απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 43. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων (2015) Μεσσάτιδας- Παραλίας- Βραχνεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 44. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών εξωτερικής τοιχοποιίας Δημοτικού κτιρίου Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων και πρόκλησης ζημιών σε όμορα κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 46. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ολοκλήρωση γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 47. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Οδοποιία ΔΕ (2015) Μεσσάτιδας- Παραλίας, Βραχναιϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 48. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών (2013)» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 49. Ορισμός Διαχειριστή- Ταμία του κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Ε.). 50. Έγκριση του από 12-10-2018 πρακτικού της επιτροπής, για την εξέταση του μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού, των Δ/νσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Οικονομικών και του ΚΟΔΗΠ- Τμήμα υποστήριξης ευπαθών ομάδων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 51. Εξέταση της αριθ. 65636/2018 ένστασης της Χριστίνας Αλεξοπούλου ΕΔΕ, αναδόχου του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων (2015) Μεσσάτιδας- Παραλίας- Βραχνεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 52. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 53. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, για το Γραφείο Δημάρχου Πατρέων, για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 54. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, ΦΟΔΣΑ και Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 55. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια). 56. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών 2013» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 57. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση- επισκευή- αντικατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 58. Έγκριση του από 18-9-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για τη μίσθωση χημικών τουαλετών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 59. Έγκριση του από 8-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, για παροχή ασυρμάτου internet υψηλής ταχύτητας, για το σύστημα wifi της πλαζ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 60. Έγκριση του από 1-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές). 61. Έγκριση του από 30-9-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής υπηρεσίας της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 62. Έγκριση των από 10-10-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών αντίστοιχων Δ/νσεων, για φύλαξη του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και του Εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 63. Έγκριση του από 26-9-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πατρέων έτους 2017 (ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 64. Έγκριση των από 1-10-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών αντίστοιχων Δ/νσεων, για μεταφορά βοθρολυμάτων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 65. Έγκριση του από 1-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές). 66. Έγκριση των από 5-10-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές). 67. Έγκριση του από 31-10-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, για την εκτέλεση εργασιών νεωκόρων και ιεροψαλτών (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.). 68. Έγκριση των αριθ. 34, 35, 36, 37, 38 και 39/24-10-2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών φωτορεπόρτερ, Σχεδιασμού και οργάνωσης εκδηλώσεων-διοργανώσεων, βιντεοσκόπησης έργων και εκδηλώσεων Δήμου, κάλυψης σε μορφή ψηφιακής εικόνας δραστηριοτήτων Δημάρχου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 69. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας, για την επισκευή απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, ΔΠ 39 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 70. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας, για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- – Αρμ. Δ/ντρια). 71. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας, για παροχή υπηρεσιών συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού καθαριότητας α) εφαρμογή διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δ/νσης Καθαριότητας β) Εφαρμογή παρακολούθησης δαπανών και γ) Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 72. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00€, ως αμοιβή πιστοποιημένου ορκωτού εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου- Ολυμπιάδος (& Ευβοίας), μεταξύ των ΟΤ 1240, 1239, 2577 και 2577β, στα Ζαρουχλέϊκα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 73. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00€, ως αμοιβή πιστοποιημένου ορκωτού εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου, που βρίσκεται στο ΟΤ 1482, στη συμβολή των οδών Μαρκορά, Σοφοκλέους και Λορ. Μαβίλη, στην 1η Αρκτική φάση επέκτασης Σ.Π.Π. (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 74. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000€ του ΚΑ 00.6736.00001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για την επιχορήγηση του Σωματείου «Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών Ονειροπόλων- Επικοινωνούμε» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 75. Κήρυξη οικογενειακών τάφων, ως αδέσποτων, στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Κοιμητήρια (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.). 76. Διαγραφή συνολικής οφειλής ποσού 24.929,45€ από μισθώματα και χαρτόσημο της εταιρείας «Παγωτά Δωδώνη ΑΒΕΕ» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 77. Διαγραφή οφειλής 25.219,20€, από μισθώματα και χαρτόσημο της κας Μεντζελοπούλου Μαρίας, για το κατάστημα που έχει μισθώσει επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 78. Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων και αντίστοιχου προστίμου (Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 79. Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων και αντοίστιχου προστίμου (FOOD PLUS AEBE-PIZZA HUT) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 80. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Χρ. Αγγελοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 81. Διαγραφή οφειλής (Ν. Ανδριανάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 82. Διαγραφή οφειλής (Ν. Αποστολόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 83. Διαγραφή οφειλής (Αικ. Ασκούνη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 84. Διαγραφή οφειλής (Κ. Ασκούνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 85. Διαγραφή οφειλής (Π. Ασκούνη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 86. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Βατίδη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 87. Διαγραφή οφειλής (Δ. Γεωργακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 88. Διαγραφή οφειλής (Π. Γκούμας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 89. Διαγραφή οφειλής (Α. Ζάρλας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 90. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Ιατρού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 91. Διαγραφή οφειλής (Α. Καίσαρης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 92. Διαγραφή οφειλής (Δ. Καλογερόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 93. Διαγραφή (μερική) οφειλής (Κ. Καράτση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 94. Διαγραφή οφειλής (Π. Λιακοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 95. Διαγραφή οφειλής (Α. Μπαλή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 96. Διαγραφή οφειλής (Μ. Μπαράκου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 97. Διαγραφή οφειλής «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.- ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ Α. ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 98. Διαγραφή (ολική) ποσού (Γ. Σαρδελής- Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος- Αναψυκτήριο χ.π) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 99. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΣΑΡΕΛΛΑΣ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 100. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Σταυλιώτης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 101. Διαγραφή οφειλών από Τέλη ελλιμενισμού (Ντρες- Κρότσης, Γεωργίου, Ζαχαράτος-Τουλιάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 102. Διαγραφή οφειλής (Κ. Φωτακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    3 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα