Πάτρα:Υποδοχή Λειψάνων Αχαιών Αγίων και έπαινοι (Φωτο)

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καὶ ἐξ Ἀχαΐας Ἁγίων, τὸ Σάββατο 17.11.2018, στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Στὰ πρόπυλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ Λειψάνων τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στοὺς Ἀχαιοὺς Ἁγίους καί ἑστίασε α) στή δωρεά τοῦ Θεοῦ, ὣστε νά ἒχωμε τούς Ἁγίους, β) στήν εὐεργεσία τῶν Ἁγίων πρός ἡμᾶς, διά τῆς προσευχῆς των καί γ) στήν τιμή πού πρέπει νά κάνωμε ἐμεῖς πρός αὐτούς διά τῆς μιμήσεώς των. Στό δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας του ἀνεφέρθη στούς Ἐκπαιδευτικούς οἱ ὁποῖοι προσκαλοῦνται στήν ἐν λόγῳ ἑορτή, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τους, τούς ἐπήνεσε καί τούς διεβεβαίωσε γιά τήν συνεχῆ προσευχή πού γίνεται πρός τόν Θεόν, ὑπέρ αὐτῶν. Ἐπίσης χρησιμοποίησε χωρία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στούς Δασκάλους καί στό ἒργο τους. Στό τρίτο μέρος ἀνεφέρθη στούς πρώτους τῶν πρώτων, πού ἐπέτυχαν στίς Ἀνώτατες Σχολές ἐφέτος, ἐπήνεσε τά παιδιά καί τά ἐκάλεσε ὀνομαστικῶς νά παραλάβουν τούς ἐπαίνους καί τά βραβεῖα ἐκ μέρους τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἐπιτυχόντες μέ αὐτή τήν πρωτιά εἶναι οἱ ἐξῆς: α)Παπαϊωάννου Εὐθυμία τοῦ Βαΐου, μέ βαθμό πρόσβασης 19.367 στήν Ἰατρική Σχολή Πατρῶν, β)Φραγκισκᾶτος Χαράλαμπος τοῦ Γερασίμου, μέ βαθμό πρόσβασης 19.280, στό Φυσικό τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, γ)Ζιαμπάρας Βύρων-Θεόδωρος τοῦ Θεοδώρου μέ βαθμό πρόσβασης 19.267, στή Σχολή Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καί Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, δ)Μουτζούρης Ὀδυσσέας τοῦ Ἰωάννου μέ βαθμό πρόσβασης 17.781 στό ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αἰγίου, ε)Βασιλείου Βασίλειος τοῦ Ἐπαμεινώνδα, μέ βαθμό πρόσβασης 16.975 στό ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αἰγίου .


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    18 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα