Παξοί: Εγκρίσεις μελετών για φωτοβολταϊκά – παρεμβάσεις οδοποιίας.

Αυτοδιοίκηση Παξοί: Εγκρίσεις μελετών για φωτοβολταϊκά – παρεμβάσεις οδοποιίας.

Στην ανακοίνωση δύο νέων εγκρίσεων μελετών στο πρόγραμμα ¨Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α” προέβη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα τα δυο έργα είναι τα εξής:

«1ον Η μελέτη της προμήθειας και τοποθέτησης φωτοβολταικών δικτύων για την δημιουργία πάρκου ενεργειακού συμψηφισμού με σκοπό την μείωση των καταναλώσεων του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο των αφαλατώσεων όσο και του δικτύου δημοτικού ηλεκτρικού φωτισμού εν τω συνόλο. Η οικονομία κλίμακος που θα πραγματοποιηθεί θα έχει άμεση επίπτωση στο ταμείο του δήμου και κατ ‘επέκταση των δημοτών.

2ον Η μελέτη λειτουργικών παρεμβάσεων σε δημοτικές οδούς ώστε να καλυτερέψουν οι συνθήκες οδήγησης και να γίνουν πιο ασφαλή οι δρόμοι του νησιού καθώς και να καλυτερέψει η προσβασιμότητα ορισμένων εξ αυτών».


Πηγή