Που και πότε θα γίνει Μυοκτονία στο Δήμο Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Που και πότε θα γίνει Μυοκτονία στο Δήμο Κέρκυρας.

Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα εργασιών Μυοκτονίας, του 2ου κύκλου εργασιών Μυοκτονίας στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους, στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες: Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Κορισσίων, Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων, Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου, Διαποντίων Νήσων.

Το νέο πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Παρασκευή 30/11/2018 Δ.Ε. Κασσωπαίων
 • Σάββατο 01/12/2018 Καταυλισμοί Ρομά
 • Δευτέρα 03/12/2018 Καταυλισμοί Ρομά,
 • Τρίτη 04/12/2018 Καταυλισμοί Ρομά
 • Πέμπτη 06/12/2018 Δ.Ε. Θιναλίων,
 • Παρασκευή 07/12/2018 Δ.Ε. Φαιάκων
 • Σάββατο 08/12/2018 Δ.Ε. Λευκιμμαίων
 • Δευτέρα Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων
 • Τρίτη 11/12/2018 Δ.Ε. Μελιτειέων
 • Σάββατο 15/12/2018 Διαπόντια Νησιά
 • Δευτέρα 17/12/2018 Διαπόντια Νησιά

Ο Δήμος ενημερώνει πως η τροποποίηση έγινε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί εκ νέου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι.

Οι εργασίες μυοκτονίας πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση εγκεκριμένων μυοκτόνων σκευασμάτων στις σχάρες του δικτύου όμβριων υδάτων του δήμου σύμφωνα με την μελέτη της παροχής υπηρεσίας.

Αριθμ. τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.


Πηγή