Σ. Σπαής για 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: «Να μην εξελιχθεί σε μια ακόμα προεκλογική φιέστα».

Κοινωνία Σ. Σπαής για 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: «Να μην εξελιχθεί σε μια ακόμα προεκλογική φιέστα».

Στις εργασίες του 1ου Αναπτυξιακού συνεδρίου που εγινε στην Κεφαλλονιά συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, το μέλος του Δ.Σ. Σπαής Σπύρος.

Ο κ. Σπαής συμμετείχε ως ομιλητής σε δυο θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη που είχε ως θέμα την Επιχειρηματικότητα – Απασχοληση – Υποδομές, μεταξύ των προτάσεων τόνισε τα εξης: «Μέσα από τις διαδικασίες του 1oυ Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της αναπτυξιακής προοπτικής του νησίου.
Θα ξεκινήσουμε με μία διαπίστωση τραγική για εμάς. Ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν έχει γίνει πουθενά. Η κατάσταση λοιπόν των υποδομών στη Κέρκυρα είναι άκρως απογοητευτική και αποτελεί τροχοπέδη για οποιονδήποτε επενδυτή και δυσκολεύει αφάνταστα τη ζωή των κατοίκων του νησιού.

Συνοπτικές διαπιστώσεις.
• Χαμηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα αλλά και του δευτερογενή τομέα του νησίου άρα χαμηλή ανταγωνιστικότητα.
• Μονοδιάστατη ανάπτυξη στο τομέα των υπηρεσιών και του εποχικού τουρισμού με αποτέλεσμα κάθε μικρός ή μεγάλος κλυδωνισμός του τουριστικού τομέα να έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας του νησιού. Προτείνω την ανάπτυξη του προτογενή τομέα, για μια ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού και όχι την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
• Εκρηκτικό πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων. Ανασταλτικός παράγοντας σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδυτών.
• Μεγάλο έλλειμμα σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Πεπαλαιωμένο και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Επιτακτική ανάγκη ο άξονας Βορρά Νότου.
• Άκρως προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κέρκυρας με την Ηπειρωτική Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση λύση.

Γενικές προτάσεις
Υπάρχει άμεση ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με παράλληλη ανάπτυξη άλλων μορφών και στόχευση ειδικών αγορών. Εδώ απαιτούνται κονδύλια για την δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Προορισμου.
Η ισχυρή πολιτιστική μας κληρονομιά, η πλούσια εμπειρία , το στελεχιακό δυναμικό και η καλά οργανωμένη βάση του τουρισμού μας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μετάβαση στη νέα εποχή.
Κρίνεται αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας με έμφαση σε πολιτικές άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και σε πολιτικές που αφορούν την ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, με δημιουργία κέντρων ανακύκλωσης με οικονομική και στελεχιακή υποστήριξη. Αυτά που έχουν στηθεί μεχρι στιγμής απο εθελοντές πολίτες εξυπηρετούν μόνο μερικές ώρες και μέρες της εβδομάδας. Χρειάζεται πιο συστηματική οργάνωση για να επιφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με περαιτέρω ενίσχυση και όχι συνεχή αποψίλωση.

Προτείνεται ως απαραίτητη η δημιουργία Γραφείου Ανάπτυξης και Ευρωπαικών Προγραμμάτων στις Βρυξέλες για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση και έγκαιρη διάχυση των πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή ένωση με παράλληλη αξιοποίηση ειδικών Ευρωπαικών προγραμμάτων σαν Νησιωτικός Δήμος με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Επίσης, προτείνεται η οικονομική ενίσχυση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στο νησί μας – αυτών που ήδη έχουν μια επιχείρηση η οποία χρειάζεται αναβάθμιση για να μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, αλλα αδυνατεί λογω έλλειψης οικονομικών πόρων, και αυτών που με τα κατάλληλα κίνητρα θα αποφασίσουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και θα δημιουργήσουν νέες και υγιείς επιχειρήσεις.

Ειδικές προτάσεις
• Δημιουργία οργανωμένης ΒΙΠΕ με παράλληλο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι το κυρίαρχο στοιχείο για την ισόρροπη ανάπτυξη, καθώς και χωραταξικο σχεδιασμο για επιχειρήσεις εντός πολης.
• Αντιμετώπιση του μικρού κλήρου με μελέτες σχεδιασμού καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Ισχυροποίηση του ποιοτικού πλεονεκτήματος των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας.
• Ανάπτυξη διακλαδικών δικτύων.
• Εξασφάλιση βασικών δικτύων υποδομής όπως Άξονας Βορρά Νότου, Δημοτική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, Ύδρευση, Αποχέτευση, Επαρκής ηλεκτρική ενέργεια.
• Αξιοπρεπής αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση.
• Ενθάρρυνση και κίνητρα σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, γιατί χωρίς επενδύσεις και θέσεις εργασίας δεν νοείται ανάπτυξη.

Τέλος πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είχε προετοιμαστεί καλύτερα αυτό το συνέδριο και να είχε δοθεί ο λόγος στους φορείς με τους Υπουργούς να τους ακούνε και όχι το αντίθετο. Ευελπιστούμε ότι το συνέδριο αυτό θα έχει μελλοντικά μετρήσιμα αποτελέσματα και δεν θα εξελιχθεί σε άλλη μια φιέστα. Από τέτοια διαχρονικά έχουμε χορτάσει.
Κλείνοντας αυτό το υπόμνημα- εισήγηση θέλουμε να επισημάνουμε σε όλους τους τόνους ότι η Κέρκυρα διαχρονικά συμβάλλει τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώρας. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται σαν ο φτωχός συγγενής. Αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει και να πάρει η Κέρκυρα αυτό που της αξίζει . Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. Σε περίπτωση που το ξεχάσετε εμείς θα είμαστε πάντα εδώ για να σας το θυμίζουμε».


Πηγή