Στο Δήμαρχο Κέρκυρας φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα προβλήματα σίτισης και στέγασης.

Δήμος Κέρκυρας Στο Δήμαρχο Κέρκυρας φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα προβλήματα σίτισης και στέγασης.

Με το Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο, συναντήθηκαν στο Μαράσλειο, εκπρόσωποι φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα στέγασης και σίτισης που αντιμετωπίζουν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Δήμου.

Τόνισαν ότι τα προβλήματα αυτά αναγκάζουν πολλούς φοιτητές να φεύγουν από την Κέρκυρα καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος ζωής και πρότειναν, ως άμεσο μέτρο, τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους (για όσους διαμένουν έξω από την πόλη) καθώς και την εξαίρεση όσων νοικιάζουν σπίτι από τα δημοτικά τέλη με την ένταξή τους στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος, Κώστας Νικολούζος, τόνισε καταρχήν ότι η επίλυση των προβλημάτων των φοιτητών αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης του ίδιου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όσον αφορά τις ενέργειες του Δήμου, ενημέρωσε τους φοιτητές ότι θα ζητήσει συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου για να συζητηθούν τα προβλήματα και οι πιθανές λύσεις τους, ενώ θα αποστείλει και σχετική επιστολή στον Υπουργό Παιδείας.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Γιώργος Παντελιός και Παιδείας, Σταμάτης Απέργης.


Πηγή