Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας βρέχει προεκλογικό χαλίκι

Τι αναφέρει η Δημοτική παράταξη Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα για τα προεκλογικά ρουσφέτια της Δημοτικής Αρχής

Οι αγροτικοί δρόμοι αποτελούν βασικό στοιχείο στην καθημερινότητα του αγρότη και του κτηνοτρόφου, αλλά και του κάθε δημότη ή άλλου που επιθυμεί να επισκεφθεί την ύπαιθρο.

Υποχρέωση και καθήκον της δημοτικής αρχής αποτελεί η καλή κατάσταση και λειτουργία των αγροτικών δρόμων, με συνεχή συντήρησή τους, χαλικόστρωση, διάνοιξη και καθαρισμό των συλλεκτήριων καναλιών, (γράνες), κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων απορροής των υδάτων, κατασκευή γεφυριών, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.

Αντί αυτών των υποχρεώσεων της κάθε στοιχειωδώς λειτουργούσας δημοτικής αρχής προς τον δημότη τι προσφέρει η δημοτική μας αρχή;

Χαλίκια αποθηκευμένα συνήθως σε χώρους ημετέρων ανά την επικράτεια του δήμου, από όπου οι διάφοροι πραιτωριανοί της δημοτικής αρχής, εν αγνοία τις περισσότερες φορές των εκλεγμένων, ρουσφετολογούν μοιράζοντας χαλίκια σε αυλές, γαλάρια, χωράφια και όπου άλλου θεωρούν ότι θα κερδίσουν μερικές ψήφους! Ακολουθούν κατά γράμμα την ρουσφετολογική τους λογική ότι την προεκλογική περίοδο και αφού τους ξεχάσαμε για πέντε χρόνια, θα τους γεμίσουμε με χαλίκι μέχρι και τις τσέπες και θα κερδίσουμε τις εκλογές!

Η λειτουργία αυτή της δημοτικής μας αρχής

  • Αφήνει την ύπαιθρο χωρίς αγροτικούς δρόμους δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στους δημότες τους όποιους έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί!
  • Πιστοποιεί την πλήρη της αδυναμία να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει ένα πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής των αγροτικών δρόμων!
  • Χρησιμοποιεί δημοτικούς πόρους όχι ορθολογικά και προς όφελος των δημοτών και των πολλών όπως έχει υποχρέωση, αλλά για φτηνά κομματικά της οφέλη!
  • Μετατρέπει την σχέση δήμου δημότη σε σχέση συναλλαγής εις βάρος των συμφέροντος των δημοτών και για εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων της δημοτικής παράταξης!
  • Εκμεταλλεύεται τις ανάγκες συνδημοτών μας αντιμετωπίζοντας τους όχι μέσω της θεσμικής λειτουργίας της δημοτικής αρχής ως οφείλει, αλλά προσπαθώντας να τους εγκλωβίσει στην ρουσφετολογική της πολιτική για να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη!
  • Καταστρέφει την εικόνα της δημοτικής αρχής και των δημοτικών αρχόντων που από θεσμούς που πρέπει να υπηρετούν τον δημότη μετατρέπονται σε Μαυρογιαλούρους των οποίων το μοναδικό μέλημα είναι η παραμονή στην εξουσία!
  • Προσπαθεί να δημιουργήσει όχι σκεπτόμενους πολίτες αλλά πολίτες αιχμάλωτους στην ρουσφετολογική τους τακτική! Θέλεις να εξυπηρετηθείς ; Γίνε «δικός μας», υποχείριο της δημοτικής αρχής!
  • Περιφρονεί βαθύτατα τους εκλεγμένους από τον λαό τοπικούς άρχοντες, Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων, Τοπικούς Συμβούλους, δείχνοντας ένα βαθύτατα αντιδημοκρατικό πρόσωπο, αφού αυτή η διανομή των χαλικιών γίνεται απο διάφορους αναρμόδιους, πρόθυμους υποψήφιους της δημοτικής παράταξης ή συγγενείς υπαλλήλων φίλων της δημοτικής αρχής!

Ζητώ από τη δημοτική αρχή να δώσει στη δημοσιότητα τα παρακάτω στοιχεία:

  • Το πρόγραμμα χαλικόστρωσης αγροτικών δρόμων που εκτέλεσε ανά έτος της θητείας και κυρίως κατά την τρέχουσα προεκλογική χρονιά.
  • Να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία αγοράς χαλικιού, το κόστος τους, τους χώρους αποθήκευσης και τις εργολαβίες στρώσης του.

Από τα στοιχεία αυτά θα αποδειχθεί αν υπάρχει ένα στοιχειώδες σχέδιο χαλισκόστρωσης αγροτικών δρόμων ή αν απλώς βρέχει προεκλογικό χαλίκι.

Ο τόπος μας έχει ανάγκη μία δημοτική αρχή που θα αγωνίζεται με ανιδιοτέλεια και αποτελεσματικότητα και θα επιλύει τα προβλήματα του δημότη, θα σέβεται τον δημότη και θα συνεργάζεται με τους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες, θα διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού την θεσμική δημοκρατική λειτουργία της δημοτικής αρχής και θα έχει την δυνατότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής ενός προγράμματος συντήρησης των αγροτικών δρόμων ώστε οι δημότες να έχουν στην διάθεσή τους τα αυτονόητα!

Μια δημοτική αρχή που εγγυάται η παράταξη ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ!


Πηγή