Συγκρότηση του Δ.Σ του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στις 7/11/2018 κατόπιν πρόσκλησης της πλειοψηφούσας παράταξης όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν την 1/11/2018, συγκλήθηκε το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. με σκοπό την συγκρότησή του σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

• Πρόεδρος: Βεργίνης Χρήστος (Αγωνιστική Συσπείρωση)
• Γενική Γραμματέας: Κρικώνη Λαμπρινή (Αγωνιστική Συσπείρωση)
• Αντιπρόεδρος: Σταματέλος Δημήτριος (Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση)
• Ταμίας: Βεργίνης Αθανάσιος (Αγωνιστική Συσπείρωση)
• Αναπληρωτής Γραμματέας : Κύρλας Κωνσταντίνος (Αγωνιστική Συσπείρωση)
• Μέλος Καζιάνη Θεοδώρα (Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση)
• Μέλος: Καρτάνου Άννα (Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση)


Πηγή