Συμμόρφωση του Δήμου Ναυπακτίας με το γενικό κανονισμό της ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή 2/11/2018 στην ιστοσελίδα του Δήμου μας η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Ναυπακτίας με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας θα επιτύχουμε την πλήρη εναρμόνιση των διαδικασιών και λειτουργιών του Δήμου μας προς την κατεύθυνση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αντικειμενικό σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πέραν των όσων αναλυτικά προβλέπονται στον Κανονισμό η παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού ή/και η μη συμμόρφωση προς τις εντολές της Εποπτικής Αρχής επισύρει σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού διοικητικά πρόστιμα που δύναται να ανέλθουν ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης έως και 20 εκατομμύρια € ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνιος Φράγκος σε μια εποχή που τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, η προστασία τους πρέπει να αποτελεί πρώτο μέλημα των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με Ι.Χ: Δύο νεκροί – Δείτε εικόνες από το σημείο


Πηγή