Συνάντηση Περιφερειάρχη με εκπροσώπους της Μονάδας Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και του ΕΣΥΝ.

Π.Ι.Ν Συνάντηση Περιφερειάρχη με εκπροσώπους της Μονάδας Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και του ΕΣΥΝ.

Με εκπροσώπους της Μονάδας Απε­ξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», της Ψυχιατρι­κής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, του Συλλόγου Γονέων και Φίλων της θεραπευτικής μονάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και του παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ), συναντήθηκε την Τρίτη στο γραφείο του στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδω­ρος Γαλιατσάτος.

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το αίτημα της Μονάδας Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», για την παροχή επίσημης πιστοποίησης και ένταξής του στο Δί­κτυο Παροχών Υπηρεσιών Απεξάρτησης της χώρας.

«Η υποστήριξη της «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» είναι επιτακτική ανάγκη. Έχουμε κοινούς στό­χους. Θα προβούμε σε άμεσο σχεδιασμό για τις ενέργειες που πρέπει να ακολου­θήσουν, προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα η Μονάδας Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», ενώ θα στηρίξουμε όλες τις σχετικές δράσεις της δομής, για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε ο Περιφε­ρειάρχης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο αντιπε­ριφερειάρχης στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνική Μέριμνα, Αλλη­λεγγύη, Εθελοντισμός και Απασχόληση) Αλέκος Μιχαλάς, που ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τις ενέργειες της ΠΙΝ για τη δημιουργία ενός «Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών», που θα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια.

Στην ευρεία συνάντηση με τον Περιφε­ρειάρχη συμμετείχαν επίσης ο επιστημο­νικά Υπεύθυνος της Μονάδας Απεξάρ­τησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρ­κυρας, Ηλίας Μιχαλαρέας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων της θεραπευτικής μονάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», Τερέζα Φαρούγγια, ο Πρόεδρος του παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ), Κωστας Ρούσσινος και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Φίλων της θεραπευτικής μονάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ .

Να σημειωθεί ότι η δομή της Μονάδας Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», λειτουργεί τέσσερα χρόνια στην Κέρκυρα και απο­τελεί ένα θεσμοθετημένο πρόγραμμα στον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκο­μείου Κέρκυρας, ενώ εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στη δομή του διαθέτει τμήματα απεξάρ­τησης από εξαρτησιογόνες ουσίες και το αλκοόλ καθώς και τμήματα Διπλής Διάγνωσης, Διαδικτύου, Εφήβων, Τυχε­ρών Παιχνιδιών, Οικογένειας, Πρόληψης, Έρευνας και Εκπαίδευσης, Νομικής Υπο­στήριξης (σε συνεργασία με το δικηγορι­κό σύλλογο), Σωματικής Αποτοξίνωσης και Συμβουλευτικό Σταθμό στο Σωφρο­νιστικό Κατάστημα Κρατουμένων Κέρ­κυρας. Επίσης ο «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» λειτουργεί στα πλαίσια τριών θεραπευτικών φά­σεων (Φάση Συμβουλευτικού Σταθμού, Φάση Ψυχολογικής Απεξάρτησης, Φάση Κοινωνικής Επανένταξης) ενάντια στη λογική της χορήγησης υποκατάστατων.


Πηγή