Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ για αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων.

Π.Ι.Ν Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ για αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων.

Πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας, Νικολέττας Πανδή, με κύριο θέμα την επικαιροποίηση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού, για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019.

Βασικός στόχος της σημερινής συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος της ετοιμότητας των εμπλεκομένων Φορέων, η καταγραφή των τρεχουσών εκτάκτων αδυναμιών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους και η επικαιροποίηση των δράσεων που έχουν άμεση και καθοριστική σημασία ως προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων φαινομένων και τη μείωση των επιπτώσεων στις περιπτώσεις που αυτά εκδηλωθούν.


Πηγή