Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων 2014-20.

Π.Ι.Ν Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων 2014-20.

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί, με πλήρη απαρτία, η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Στη συνεδρίαση, έγινε η παρουσίαση και συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020, ενώ αναλύθηκαν και γενικότερα θέματα που αφορούν οριζόντια το ΕΣΠΑ 2014-2020.

«Η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα είναι μία προσπάθεια που εξελίσσεται με επιτυχία. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ και να έχουμε την ευκαιρία να δεχθούμε και επιπλέον χρήματα στη λήξη του Προγράμματος, όταν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η πρώτη προσπάθεια», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης, Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επεξηγώντας παράλληλα τη μεγάλη σημασία των Επιτροπών Παρακολούθησης.

«Η σημασία αυτών των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι μεγάλη γιατί συμπυκνώνει όλη την εμπειρία που είχε δημιουργηθεί τον προηγούμενο χρόνο, μεταξύ και της Περιφέρειας που είναι αυτή που συγχρηματοδοτεί τις διάφορες δράσεις, αλλά και των δικαιούχων του προγράμματος που κυρίως είναι οι δήμοι της Περιφέρειας, αλλά και κρατικές αρχές, υπουργεία, κρατικές εταιρείες , πανεπιστήμια, τα οποία μαζί με τους ιδιώτες που θα προστεθούν το επόμενο διάστημα είναι αυτοί τελικά που μαζί θα υλοποιήσουν το σχεδιασμό», τόνισε ο κ. Γαλιατσάτος.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων αναφέρθηκε στη συγκριτική θέση της ΠΙΝ ανάμεσα στα 13 περιφερειακά προγράμματα, όπου η ΠΙΝ κατέχει την 3η θέση ως προς τις προσκλήσεις και τις απορροφήσεις των πόρων.

Ωστόσο επισήμανε ότι εμφανίζεται μια δυσκολία τόσο στη διαδικασία των εντάξεων των έργων όσο και στη διαδικασία των συμβάσεων , αν και η ΠΙΝ μεταξύ των 13 Περιφερειών βρίσκεται στη μεν 6η θέση και στη δε 5η θέση αντίστοιχα. Παράλληλα μέχρι σήμερα έγινε αξιολόγηση 234 προτάσεων, π/υ 230 εκατ.ευρώ.

«Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για το μέλλον του προγράμματος. Εδώ ακριβώς εντοπίζονται οι δυσκολίες. Υπάρχει αδυναμία των τελικών δικαιούχων, ιδιαίτερα των δήμων και των κρατικών φορέων, καθώς δεν ενεργοποιούν τις πράξεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί και είναι δικαιούχοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξαιρετική καθυστέρηση στη διαδικασία της υλοποίησης των προγραμμάτων », δήλωσε ο κ.Γαλιατσάτος επισημαίνοντας ότι αν δε βρεθούν άμεσα οι τρόποι για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα παραπάνω ζητήματα στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της χρηματοδότησης του ΠΕΠ, αυτό θα αποτελέσει ακόμα ένα αγκάθι στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

Πρόσθεσε δε ότι παρότι συστάθηκε ένα όργανο ελέγχου σε τοπικό επίπεδο (ΕΥΔ, ΠΙΝ, ΠΕΔΙΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ωστόσο υποτιμήθηκε και λειτούργησε μόνο μια φορά χωρίς έλεγχο υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών του ελεγχόμενου φορέα.

Αναθεώρηση προγράμματος

Το δεύτερο σημείο στο οποίο εστίασε ο κ.Γαλιατσάτος στην εισήγησή του ήταν η αναθεώρηση του προγράμματος επισημαίνοντας ότι μια τέτοια διαδικασία γενικότερης αναθεώρησης δεν είναι δημοφιλής σε κανένα επίπεδο (ΕΥΔ, Υπουργείο, ΕΕ). «Παρά ταύτα η αναθεώρηση στοχεύει διορθωτικά και πάντα στην κατεύθυνση αφενός της υπηρέτησης πραγματικών αναγκών στα Ιόνια νησιά και αφετέρου στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της σημερινής Περιφερειακής Αρχής», τόνισε ο κ.Γαλιατσάτος διευκρινίζοντας ότι στις βασικές αλλαγές που επιχειρούνται με την αναθεώρηση δίνεται έμφαση στους τουριστικούς λιμένες, στα επιχειρηματικά πάρκα, στις δράσεις για τους Roma, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δάνεια, μικροπιστώσεις, εγγυήσεις, στην αλλαγή πλαισίου για τις πλημμύρες και στην ενεργειακή αειφορία στα μικρά νησιά.

Νέα Περίοδος 2021- 2027

Η εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ολοκληρώθηκε με αναφορά στη νέα περίοδο 2021-2027, υπογραμμίζοντας ότι οι γενικότερες εξελίξεις στην ΕΕ- πολιτικές και οι οικονομικές- επηρεάζουν αρνητικά τον αρχικό σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο. «Αίφνης η διαφορετική αντιμετώπιση της πολιτικής συνοχής, καθώς και η προτεινόμενη μείωση των πόρων 10% για τη Συνοχή και 17% για την γεωργική πολιτική αποτελούν πλήγμα για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τη νησιωτική Ελλάδα. Η συρρίκνωση της πολιτικής Συνοχής θα πλήξει ευθέως τη συνοχή της ΠΙΝ και σε εσωτερική διάσταση και γενικότερα», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Όπως είπε ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με τη γεωργία, όταν είναι γνωστή η αναπηρία του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και ταυτόχρονα η παγκόσμια επιβολή των οικονομικών κολοσσών που προσπαθούν να ελέγξουν τη βιομηχανία τροφίμων.

«Σε μία τέτοια εικόνα του Πρωτογενούς τομέα της ελληνικής Οικονομίας, η μείωση των πόρων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα», κατέληξε ο κ.Γαλιατσάτος.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης, που λαμβάνει χώρα σε ξενοδοχείο της Κέρκυρας, μετέχουν, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ, Ομοσπονδία ΜΚΟ, Δίκτυο Μικρών Νησιών). Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.


Πηγή