Τα Σεμινάρια του Σπύρου Ι. Ασδραχά στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1994–2007)

Στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι διαθέσιμος σε ηχητική μορφή, ο κύκλος των σεμιναρίων του Σπύρου Ασδραχά που πραγματοποιήθηκαν στο ΚΝΕ/ΕΙΕ την περίοδο 1994-2007.

Οι σεμιναριακές αυτές συναντήσεις περιστρέφονταν γύρω από ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του υπόδουλου ελληνισμού από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. Εντούτοις στην πράξη η θεματική που κάλυψαν ήταν πολύ πλουσιότερη και ευρύτερη του προκαθορισμένου και η συζήτηση συχνά ξεστράτιζε σε παράπλευρες επιστημονικές ατραπούς.

Χάρη στην Ευτυχία Δ. Λιάτα, που είχε λάβει και την πρωτοβουλία της ηχογράφησης, διασώθηκε όλος ο κύκλος των πολυετών σεμιναριακών μαθημάτων του Σπ. Ασδραχά ―συνολικής διάρκειας 500 περίπου ωρών. Το υλικό αυτό, 229 μαθήματα, έχει αναρτηθεί με μορφή καταλόγου με χρονολογική σειρά, και παράλληλη αναγραφή του θέματος κάθε μαθήματος. Θεματική αναζήτηση είναι εφικτή μέσω του αποθετηρίου Ήλιος του ΕΙΕ.
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/structure/section_b_semiariaAsdracha-gr.html


Πηγή