Θέση εργασίας από τον ΟΤΑΔ στην Δυτική Αχαΐα


O ΟΤΑΔ, ενημερώνει για την πρόσληψη…

…με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.


Πηγή