Το 1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου συναντά την ψηφιακή τεχνολογία

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επιμόρφωση δύο καθηγητών του σχολείου μας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας με θέμα την χρήση Smartphones και Tablets μέσα στην τάξη ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Η εν λόγω επιμόρφωση εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προσανατολίσμου του σχολείου μας. Ειδικότερα ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σχέδιο του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου και επιδιώκει να ανταποκριθεί στους εξής στόχους:

  • Εισαγωγή εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων που θα κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική και φιλική προς τον μαθητή.
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω διεθνών έργων που υποστηρίζουν καινοτόμες μεθόδους απόκτησης γνώσης.
  • Δικτύωση με εταίρους για θετική και δημουργική συνεργασία.
  • Ανάπτυξη των γλωσσικών και πολιτιστικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών

Η παραπάνω επιμόρφωση είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κινητικότητας που πραγματοποιείται κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

20181026 133831


Πηγή