Τρίωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε όλη την Ιθάκη

Δείτε ποιές ώρες θα κοπεί το ρεύμα

ιτττ


Πηγή