Ξεκίνησε το πρόγραμμα σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων στην Κεφαλονιά

Ανατολικά της Σάμης, Πόρου και νοτιοανατολικά Σκάλας – Ενημέρωση από την Περιφέρεια για τους αλιείς

"Διεξάγεται-υλοποιείται το πρόγραμμα «χαρτογράφηση γεω-κινδύνων και περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων"

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ότι από αρχές Νοεμβρίου διεξάγεται-υλοποιείται το πρόγραμμα «χαρτογράφηση γεω-κινδύνων και περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γεωλογική-γεωφυσική αποτύπωση της περιοχής του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου (Εσωτερικό Ιόνιο), με σκοπό την εύρεση πιθανών γεω-κινδύνων σχετικά με την ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) για την έρευνα υδρογονανθράκων καθώς και η μέτρηση διαφόρων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών προκειμένου να αξιολογηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην περιοχή έρευνας περιλαμβάνονται και θαλάσσιες εκτάσεις ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς (ανατολικά της Σάμης, Πόρου και νοτιοανατολικά Σκάλας Κεφαλονιάς).

Η πιθανή διάρκεια έρευνας θα είναι 20-22 ημέρες (από 2 έως 24 Νοεμβρίου 2018 περίπου).

Παρακαλούμε οι αλιείς να ενημερώνονται καθημερινά από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές για την ακριβή θέση του ερευνητικού σκάφους, αποφεύγοντας την περιοχή εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη πρόοδος των ερευνών, όσο και η ασφάλεια των αλιέων και του εξοπλισμού τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Πηγή