Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου Παλικής

Αρχικού προϋπολογισμού 890.000 ευρώ

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου Παλικής», αρχικού προϋπολογισμού 890.000 ευρώ , υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου Παλικής», Π/Υ δημοπράτησης 890.000 ευρώ και τελικού ποσού 542.742,52 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με βάση την ΣΑΕΠ 522(Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας) που περιλαμβάνει και το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, είναι η εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ – Ε.Δ.Ε.».

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες .


Πηγή