Ζαχάρω: Διαγραφή Κλημαντίρη από τη «Δυναμική Πρωτοβουλία»

Παρελθόν αποτελεί από την παράταξη «Δυναμική Πρωτοβουλία» της πλειοψηφίας του δήμου Ζαχάρως ο Γρηγόρης Κλημαντίρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

«Οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Παρατάξεως “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” που κατήλθε στις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και ανεδείχθη νικήτρια των Δημοτικών Εκλογών με επικεφαλής της, τον Πανταζή Χρονόπουλο, αποφάσισαν μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ζαχάρως Νικολάου Χαραλαμπόπουλου τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Κλημαντίρη Γρηγορίου από μέλος της Παράταξης τους, για τους εξής λόγους:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 3852/2010 εάν η Δημοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των 2/3 αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί Σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Συγκεκριμένα, ο Κλημαντίρης Γρηγόρης με τη συμπεριφορά του έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δημοτικής Παρατάξεως της ομάδας της πλειοψηφίας, την οποία συστηματικά εκθέτει και παρακωλύει το έργο της, ενώ δι’εμβολίζει τη συνοχή της και αμφισβητεί το ρόλο και τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.

Για την λήψη αυτής της αναγκαίας όσο και «ανακουφιστικής» απόφασης, ελήφθησαν υπ’ όψη, η προκλητική, εριστική, μη συναδελφική και τελικά μη ουσιώδης δημόσια παρουσία του κ Κλημαντίρη Γρηγορίου.

Προκλητική, καθώς ο διαγραφείς επέμενε να παρακωλύει το έργο της δημοτικής παράταξης, έργο που χαίρει της εκτίμησης της Τοπικής κοινωνίας.

Εριστική, γιατί η συμπεριφορά του διαγραφέντα άρχισε να εκδηλώνεται “όλως τυχαίως” από την ημέρα που ζητήθηκε η παραίτησή του από την θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΖ.

Μη συναδελφική, καθώς στα επιχειρήματα των μέχρι χθες συναδέλφων του, προτιμούσε να “απαντά” με ανακρίβειες και προσωπικούς μειωτικούς χαρακτηρισμούς.

Και τέλος, μη ουσιώδης, γιατί σε ένα ρεσιτάλ πολιτικής ανευθυνότητας εμμένει να εγείρει θέματα τα οποία έχουν τύχει της καλύτερης δυνατής έκβασης, με βάση πάντα τις ρεαλιστικές δυνατότητες που έχει ο Δήμος μας και τις ειλικρινείς και κοπιώδεις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει.

Σημειωτέον ότι για τη συμπεριφορά του αυτή, η οποία απάδει προς την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου εν γένει, αλλά και ειδικότερα προς την ιδιότητα του Συμβούλου της Δημοτικής Παρατάξεως, κατ’ επανάληψη του έγιναν συστάσεις και κλήθηκε σε συμμόρφωση από τον ίδιο τον Δήμαρχο, και τον επικεφαλή της Παρατάξεως προκειμένου να εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Δημοτικής Παρατάξεως, πλην όμως αρνήθηκε να το πράξει.

Αναλυτικά και ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

1)Κατά την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να ενσωματώσει την ΔΕΥΑΖ στο Δήμο Ζαχάρως, σε δύο μάλιστα Δημοτικά Συμβούλια, στο ένα καταψήφισε συντασσόμενος με τη Δημοτική Παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, ενώ στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσήλθε, με αποτέλεσμα στο σημαντικό αυτό θέμα, που αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, να μην εγκριθεί, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική πορεία της ΔΕΥΑΖ, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική πορεία του οικείου Δήμου, αλλά και το κύρος του Δημάρχου, της Δημοτικής Παρατάξεως της πλειοψηφίας και γενικότερα του Δήμου.

2)Σε δημόσιες αλλά και σε συζητήσεις που διεξάγονται στη Δημοτική Παράταξη, συνήθως διακατέχεται από αντιπολιτευτική κριτική, παρόλο που είναι επιφορτισμένος με σπουδαίες αρμοδιότητες εκ μέρους μας (Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ)για την παραγωγή θετικού έργου στο Δήμο μας.

3)Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατ’ επανάληψη διαπιστώθηκε πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του.

Εκ των προαναφερόμενών κρίνεται ότι με τις πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του ο ανωτέρω Σύμβουλος έπληξε το κύρος του Δημάρχου, της ομάδας πλειοψηφίας, αλλά και ιδίως του Δήμου, παρά τις πολλές υποδείξεις για την αλλαγή της πορείας του και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος, ώστε βάσει της ανωτέρω αιτιολογίας, η Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” να αποφασίσει για τη διαγραφή του Συμβούλου Κλημαντίρη Γρηγορίου από Μέλος της.

Άραγε οι προτάσεις-αποφάσεις του Δημάρχου και της Δημοτικής Παράταξης μας όταν μας περιλαμβάνουν είναι ορθές και δημοκρατικές, ενώ όταν δεν μας περιλαμβάνουν είναι λάθος, καταστροφικές, αυθαίρετες και αντιδημοκρατικές;

Η βασική αρχή της Δημοτικής μας Παράταξης ήταν και είναι το εμείς έναντι του εγώ, το γενικό συμφέρον έναντι του προσωπικού και αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε.

Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι το άρθρο 66 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) που κάναμε χρήση, στην παρ. 6 αναφέρει ότι είναι δυνατή η επανένταξή στην παράταξη, του Δημοτικού Συμβούλου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Αυτό ακριβώς είναι και η πρόθεσή μας, αρκεί να αρθούν τα προηγούμενα, γιατί όλοι μαζί έχουμε θέσει υψηλούς στόχους για το αύριο του Δήμου μας, αυτό άλλωστε επιβάλει και ο τρόπος της λειτουργίας μας».


Πηγή