Διαθεσιμότητα Φαρμάκων Κοινωνικού Φαρμακείου για την τρέχουσα εβδομάδα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ [ΕΔΩ]


Πηγή