Δημοτική Κίνηση “Ζακυνθινή Αναγέννηση” – Τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019

Πάγια θέση της “Ζακυνθινής Αναγέννησης” αποτελεί η σύνταξη ενός δημοτικού προϋπολογισμού με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ισχυρή αναδιανομή πόρων για τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών και μείωση των ενδο-δημοτικών ανισοτήτων. Ενός προϋπολογισμού ο οποίος θα διαμορφώνεται με διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης και συμμετοχής των δημοτών. Καταψηφίσαμε στην 32η /7-12-2018 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον προτεινόμενο από την δημοτική αρχή προϋπολογισμό διότι δεν πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις. Ειδικότερα από τους αριθμοδείκτες του προϋπολογισμού ( σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του δήμο) προκύπτει ότι, το σύνολο των εσόδων ανά δημότη ( συνολικά έσοδα δήμου από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόγραμμα Φιλόδημος Ι @ΙΙ καθώς και τέλη-φόρους ) προς το σύνολο των δαπανών ανά δημότη διαμορφώνεται ως εξής: Έσοδα ανά δημότη 1761 ευρώ ( αύξηση κατά 33% , συγκριτικά με το 2016 -ήταν 1321 ευρώ) Δαπάνη ανά δημότη 1150 ευρώ ( 65% του αντίστοιχου εσόδου ανά δημότη). Η αντίστοιχη δαπάνη ανά δημότη το 2016 ήταν 942 Ευρώ( 71% του αντίστοιχου εσόδου ανά δημότη ). Δηλαδή ενώ τα έσοδα του δήμου αυξάνουν, η υπάρχουσα απόκλιση εσόδων – δαπανών ανά δημότη επίσης αυξάνεται ! Γεγονός που αντανακλά την αδυναμία της σημερινής δημοτικής αρχής να αξιοποιήσει σε έργα και υπηρεσίες προς τους δημότες, τις κάθε είδους χρηματοδοτήσεις Η καταψήφιση εκ μέρους μας του προϋπολογισμού σηματοδοτεί ακόμα την γενικότερα διαφωνία μας στην ασκούμενη αδιαφανή οικονομική διαχείριση εκ μέρους της δημοτικής αρχής στο δήμο και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ. Ειδικότερα οι “μαύρες τρύπες” στην οικονομική διαχείριση, που η “Ζακυνθινή Αναγέννηση” ανέδειξε, αποκαλύπτοντας την υπόθεση με τις πλαστές διαταγές πληρωμής το 2017 και ήταν συνέχεια μιας γκρίζας διαχείρισης αντίστοιχων δαπανών, όπως αποκάλυψαν ισολογισμοί προηγούμενων ετών. Και προκαλώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνη, που διαφύλαξε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα έσοδα του δήμου. Αυτού του είδους λοιπόν οι “μαύρες τρύπες” στην οικονομική διαχείριση του δήμου δεν έχουν κλείσει. Ενώ η διαφάνεια στην οικονομική λειτουργία του δήμου, με ευθύνη της δημοτικής αρχής παραμένει ζητούμενο Αποδείξεις για τούτο είναι: -Η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν (!!) απολογισμό οικονομικής διαχείρισης ως όφειλε εκ του νόμου. Έχοντας ψηφίσει και υλοποιήσει μέχρι σήμερα πέντε προϋπολογισμούς, δεν έχει ψηφίσει κανέναν ισολογισμό δαπανών για κανένα οικονομικό έτος που άσκησε διαχείριση. -Οι απαντήσεις που δεν λάβαμε στα ερωτήματα μας για την οικονομική διαχείριση του ΦοΔΣΑ ( καύσιμα, προσωπικό κλπ) -Η αποκομιδή απορριμάτων που συνεχίζει να γίνεται χωρίς (!) προγραμματική σύμβαση -Η γκρίζα ανάθεση του ΚΔΑΥ σε ιδιώτη, που οδήγησε στην κατάρρευση της ανακύκλωσης, όταν η αναγκαία αναβάθμιση του σε προσωπικό και εξοπλισμό του δεν υλοποιήθηκε από τον ιδιώτη -Η σχεδιαζόμενη και ομολογημένη επίσημα πλέον από την δημοτική αρχή, ανάθεση σε ιδιώτες της αποκομιδής των απορριμάτων ( άραγε κατά τα πρότυπα του ΚΔΑΥ θα γίνει;) -Η επιμονή στην συνέχιση της λειτουργίας της διαχρονικής “μαύρης τρύπας” του ΦοΔΣΑ και μετά την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμάτων! Τι ακριβώς θα εξυπηρετεί τότε ;;; Είναι φανερό ότι η πάντα αναγκαία διεκδίκηση πόρων προκείμενου να καλυφθούν οι μνημονιακές περικοπές ( 2010- 2014) άλλα και να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες που προκύπτουν μετά από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες,σεισμοί κλπ), όπως η έκτακτη χρηματοδότηση για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων, προϋποθέτει και την αντίστοιχη ικανότητα της κάθε δημοτικής αρχής να αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό αυτές τις χρηματοδοτήσεις.


Πηγή