Διονύσης Καλαματιανός: Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε εκείνα τα άτομα, τα οποία διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες και διεκδικούν ίσα δικαιώματα. Είναι απαραίτητο, όμως, να είναι καθημερινή η προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους, ώστε, με συνθήκες ισότητας, να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε νομικό, θεσμικό, δομικό επίπεδο, που θα διασφαλίσουν την πλήρη κοινωνική τους ένταξη. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολλά προς το σκοπό αυτό. Απαιτείται, όμως, να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους στη διάθεσή τους τις δημόσιες πολιτικές και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας που τους αξίζουν.

Για να επιτευχθεί η πλήρης ένταξή τους σε όλο το φάσμα της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Για να ζουν ανεξάρτητα, διαθέτοντας τα αναγκαία μέσα συντήρησης.

Για να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην εργασία, που θα τους διασφαλίζει τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Γιατί τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν ποιότητα, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για τη συνολική μας πρόοδο

Διονύσης- Χαράλαμπος Καλαματιανός
Νομικός, π. Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και π. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας Ν.Π.


Πηγή