ΕΑΣ: Ο οριστικός χάρτης των Νησιών μας για Εξισωτική Αποζημίωση

Ο οριστικός χάρτης των Νησιών μας για Εξισωτική Αποζημίωση

O E.A.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι καθορίστηκαν μετά τη διαβούλευση της νέας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) όλες οι περιοχές οι οποίες θα δικαιούνται Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2019 αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Όπου λοιπόν αναφέρονται περιοχές να είναι είτε ορεινές, είτε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, είτε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, σημαίνει ότι δικαιούνται Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2018, η Εξισωτική Αποζημίωση θα πληρωθεί κανονικά σε όσες περιοχές ήταν και πέρυσι, χωρίς καμία αλλαγή. Οι αλλαγές που γίνονται στις περιοχές θα ισχύσουν από το έτος 2019 και μετά.

Αναλυτικά οι περιοχές των Νησιών μας που θα δικαιούνται Εξισωτική Αποζημίωση

Νομός

Κοινότητα

Νέα Οριοθέτηση

Υφιστάμενη οριοθέτηση

Εκτιμώμενη ΧΓΕ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αγίας Ειρήνης

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

391,01

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αγίας Ευφημίας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.117,75

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αγίας Θέκλης

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.086,24

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αγίου Νικολάου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

336,33

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αγκώνος

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

325,46

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αθέρος

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

974,94

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αντιπάτων Ερίσου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

87,31

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ανωγής

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

474,40

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργινίων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

371,56

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

958,47

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Άσου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

209,20

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Βαλεριάνου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

633,07

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Βαρέος

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

67,58

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Βασιλικιάδων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

133,88

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Βλαχάτων Εικοσιμίας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

584,28

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Γριζάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

551,51

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δαμουλιανάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

217,33

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δαυγάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

230,96

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διβαράτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

970,89

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διλινάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

2.608,11

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εξωγής

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

143,05

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ζόλων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

372,53

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Θηναίας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.841,38

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ιθάκης

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

888,14

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Καμιναράτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

791,68

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Καραβάδου

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

343,42

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Καραβομύλου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

132,51

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Καρυάς

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

194,13

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κατωγής

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

644,72

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κεραμειών

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

144,95

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κιονίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

187,81

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κοθρέα

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

60,58

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κομιτάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

391,95

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κοντογενάδας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

504,18

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κουβαλάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

373,28

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κουρουκλάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

247,60

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Λακήθρας

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

249,69

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Λεύκης

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

131,56

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ληξουρίου

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

979,93

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Λουρδάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

102,99

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μακρυωτίκων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.536,93

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μαρκοπούλου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

215,81

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μαυράτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

112,62

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μεσοβουνίων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

75,75

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μεταξάτων

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

263,86

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μονοπολάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

307,92

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μουσάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

355,86

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νεοχωρίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

364,96

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νυφίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

427,28

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ξενοπούλου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

741,03

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ομαλών

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.544,37

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πάστρας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

602,15

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πατρικάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

185,37

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Περατάτων

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

270,31

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Περαχωρίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

597,45

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πεσάδας

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

293,32

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πλαγιάς

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

125,18

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πλατρειθιά

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

285,44

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόρου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.236,95

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

165,49

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πυργίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.548,01

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ριφίου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

79,15

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σάμης

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

258,56

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σβορωνάτων

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

332,67

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σκάλας

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

652,99

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σκινέως

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

307,37

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σουλλάρων

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

581,02

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σπαρτιών

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

334,33

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σταυρού

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

250,69

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τουλιάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

140,96

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τρωιανάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

569,51

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Φαβατάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

151,93

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Φαρακλάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

1.096,02

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Φάρσων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

569,63

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Φισκάρδου

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

40,49

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Χαβδάτων

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

593,46

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Χαβριάτων

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

634,51

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Χαλιωτάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

275,57

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Χιονάτων

Ορεινές περιοχές

Ορεινές περιοχές

194,26

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για διευκρινήσεις στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων που λειτουργούν κανονικά, από 8 πρωί έως και 4 απόγευμα, στο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ, στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτης 1, στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ


Πηγή