Ευχαριστήριο απο τον Σύλλογο Καθηγητών 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου προς τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Για την χορηγία στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου

Tα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς στηρίζουν το 1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου στην εισαγωγή καινοτομίας στη διδασκαλία.

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Αργοστολίου θα ήθελε να εκφράσει δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς για την ευγενική τους χορηγία στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου μας.

Με πίστη και όραμα στην σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία απάντησαν θετικά στο ζητούμενό μας με την αγορά εξοπλισμού ρομποτικής τεχνολογίας (Lego Mindstorms). Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα του προγραμματισμού υπολογιστών έγινε πιο ενδιαφέρον και με αποτελεσματικό τρόπο βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν ισχυρά κίνητρα για επικοινωνία, έρευνα και αναζήτηση.
Επιπλέον με την αγορά, απαραίτητου για τη λειτουργία του σχολείου μας, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή διευκόλυναν την καθημερινότητα της διοίκησης της σχολικής μας μονάδας.

Η έμπρακτη στήριξη της σχολικής κοινότητας με δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στη διδακτική διαδικασία επηρεάζουν θετικά τόσο τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους όσο και τους μαθητές στην εξέλιξή τους.

Ευχαριστούμε θερμά

lego mindstorm2


Πηγή