Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο Κοινότητας Τσουκαλάδων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Τσουκαλάδων Λευκάδας, ενημερώνει όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι το γραφείο του κτηματολογίου στα Λαζαράτα έχει ανοίξει για τη διόρθωση των λαθών που έγιναν κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κτηματογράφησης.

Για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα θα γίνει ενημέρωση από τον ανάδοχο του έργου κ. Διον.Μεσσήνη τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη 2018 στο καφενείο του Γιάννη Ροντογιάννη στις 19:00.

Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Τσουκαλάδων


Πηγή