Εσπερινό κήρυγμα με θέμα: «Η αλήθεια της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος και οι σύγχρονες πνευματομαχικές αντιλήψ […]

Κοινωνία Εσπερινό κήρυγμα με θέμα: «Η αλήθεια της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος και οι σύγχρονες πνευματομαχικές αντιλήψεις».

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου 2018 στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος το εσπερινό κήρυγμα με ομιλητή τον Πρωτ. Ευάγγελο Κούτρα, υπεύθυνο του αντιαιρετικού αγώνα της Ι.Μ. Κερκύρας και με θέμα: “Η αλήθεια της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος και οι σύγχρονες πνευματομαχικές αντιλήψεις”.

Στον λόγο του ο π. Ευάγγελος τόνισε ότι το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό και Λόγο του Θεού.

Η Εκκλησία έχοντας αποκλειστικό σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου και του σύμπαντος κόσμου, συνεχώς προβάλλει την ορθή πίστη, την αλήθεια του Ευαγγελίου ως απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας. Η Εκκλησία έχει γνωρίσει κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα κατά τον 3ο και 4ο μ.Χ. αιώνα, μεγάλες αιρέσεις που αλλοίωσαν την διδασκαλία Της για το Άγιο Πνεύμα. Αυτές οι πλάνες καταδικάστηκαν από την εν Κωνταντινουπόλει Β’ Οικουμενική Σύνοδο το 381, η οποία όρισε στο Σύμβολο της Πίστεως ότι πιστεύουμε και “ εἱς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν διά τῶν προφητῶν ”.

Στην εποχή μας υπάρχουν ομάδες που είτε αναβιώνουν αρχαίες αιρετικές αντιλήψεις για το Άγιο Πνεύμα (Μάρτυρες του Ιεχωβά), είτε συγχέουν τις ενέργειές Του με ενέργειες ακαθάρτων πνευμάτων (Πεντηκοστιανοί κ.ά).

Ακόμη ο π. Ευάγγελος επεσήμανε ότι η Αγία Γραφή μαρτυρεί σαφώς για δύο θεμελιώδεις αλήθειες : α) ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια του Θεού (όπως υποστηρίζουν οι Χιλιαστές), αλλά συγκεκριμένο και διακεκριμένο Πρόσωπο και β) ότι το Πρόσωπο αυτό δεν είναι κτιστό, αλλά Άκτιστο και ομοούσιο με τα άλλα δύο Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ως Πρόσωπο δίνει εντολές (Πράξ. 8,29, 10,19 13,2 21,11), ομιλεί στις Εκκλησίες (Αποκ. 2,7), λυπάται (Εφ. 4,30), διδάσκει και υπενθυμίζει (Ιωάν. 14,26), τοποθετεί Επισκόπους (Πραξ. 20,38), ελέγχει την αμαρτία (Ιωάν. 16,8), και ο Χριστός το αναφέρει ως “άλλον Παράκλητον” (Ιωάν. 14,16). Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι Πρόσωπο και όχι κάποια δύναμη απρόσωπη.

Καταλήγοντας ο π. Ευάγγελος υπογράμμισε ότι οι Άγιοι μαρτυρούν εντός της Εκκλησίας για το Άγιο Πνεύμα, για την υπόστασή Του. Αυτοί θα αποκαλύπτουν και θα παραπέμπουν διαρκώς όλο τον κόσμο στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι κανένα Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν μένει αμάρτυρο μέσα στην ιστορία. Με την παρουσία και δράση του Αγίου Πνεύματος γονιμοποιείται και αυξάνει εντός της Εκκλησίας τόσο ο άνθρωπος, όσο και ολάκερη η δημιουργία.


Πηγή