Καβάσιλα: 350.000 ευρώ για αναπλάσεις

Ο Δήμος Πηνειού δημοπρατεί, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που απέστειλε ο δήμαρχος κ. Αλέξης Καστρινός, εντός του Δεκεμβρίου το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» π/υ 350.000,00 € που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του χρηματοδοτικού προγράμματος »Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» που με την υλοποίησή του θα συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχης της Τ.Κ. Καβασίλων καθώς και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή , θα βελτιώσει την προσβασιμότητα, θα εξασφαλίσει υψηλή αισθητική στάθμη περιβάλλοντος στους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους.

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

Το έργο αφορά την ανάπλαση κεντρικής οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καβασίλων του Δήμου Πηνειού . Οι εργασίες ανάπλασης της οδού θα έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, που ξεκινά από το πέρας της γέφυρας του Πηνειού, στα Καβάσιλα με κατεύθυνση προς Ανδραβίδα. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 800μ.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου η υπό μελέτη περιοχή θα μετατραπεί σε ευχάριστο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και στη δημιουργία βιώσιμων, ποιοτικά αναβαθμισμένων χώρων. Πέραν της αισθητικής αναβάθμισης και βελτίωσης, το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των κατοίκων, στην κατά το δυνατόν απομάκρυνση του αυτοκινήτου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Πηγή