Κυβερνητικός «μπουναμάς» 386.000 Ε στον Δήμο Ζακύνθου

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έγκριση επιχορήγησης συνολικού ποσού 2.884.142,33 ευρώ προς τους Ο.Τ.Α., για την εξόφληση υποχρεώσεών που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο πληρωμών, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Ζακύνθου Σταύρου Κοντονή , εντάχτηκε και ο Δήμος Ζακύνθου για τον οποίο εκταμιεύεται συνολικό ποσό 386.007,17 ευρώ. «Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών λύνει μια χρονίζουσα εκκρεμότητα, καθώς ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των συμβαλλόμενων πλευρών για την τακτοποίηση των βεβαιωμένων οφειλών των Δήμων της χώρας» επισημαίνει ο κ. Σταύρος Κοντονής.


Πηγή