LIVE: Δημοτικό Συμβούλιο για το Χωροταξικό στα Ιόνια Nησιά και άλλα 26 θέματα

Ζωντανά και ραδιοφωνικά από τον Inkefalonia 103.9

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος

1. Λήψη απόφασης για την προωθούμενη αναθεώρηση του χωροταξικού των Ιονίων Νήσων σχετικά με τις ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

2. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 (αρ.357/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019. (αρ. 358/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019.(αρ.356/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ »(ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

6. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Κ ως προς το άρθρο 6 με τίτλο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης

7. Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτίρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς και κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών στην Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου σε ιδιώτη για το έτος 2019.
ΕΙΣ:Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

8. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών με τίτλους:
α) Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Κεφ/νιάς και Νομικών Προσώπων για το έτος 2019.
β) Ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτίρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς και κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών στην Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου σε ιδιώτη για το έτος 2019.
ΕΙΣ:Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

9. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019 (αρ.16/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Διαγραφές βεβαιωμένων ποσών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος,Singular Logic Genesis για το έτος 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Π.Π.Δ με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΕΙΣ: Μέλος Δ.Σ κ. Γ. Αποστολάτος

13. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νιάς &Ιθάκης»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

14. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (εν θερμώ και ψυχρού) έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων:
α) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 340045
β) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ KAI ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Έγκριση και οριστική παραλαβή της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των έργων:
α)«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΚ ΑΣΟΥ
ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ».
β) «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΖΟΛΩΝ»
γ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ. ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
δ)«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5, ΤΗΣ Δ.Κ ΠΟΡΟΥ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικού Υποβάθρου για την Πρόταση Σχεδίου Πόλεως της Αγίας Ευφημίας
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Λήψη απόφασης για «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25009ΕΚ00017 (δημοτικοί δρόμοι εντός σχεδίου πόλεως Αργοστολίου) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250090811013 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πρόσκληση ΙΟΝ 65 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Ν. Ανουσάκης

22. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις-δράσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για το 2019
ΕΙΣ: Α/΄Δ κ. Ε. Κεκάτος

24. Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

25. Παραχώρηση χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιάς «Ο ΜΠΑΛΛΟΣ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.Γ Αλυσανδράτος

26. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης παλαιών μετάλλων (υλικών παιδικών χαρών κ.λ.π) Δήμου Κεφ/νιάς στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

27. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους στην Δ.Κ. Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ


Πηγή