‘’Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας’’

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου

Λευκάδας με την υπ. αριθ. πρωτ. 26319/5.12.2018απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 17.12.2018 και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Σταύρος (Παθολόγος)

Αντιπρόεδρος: Σαρανταένας Ιωάννης (Παθολόγος)

Γεν. Γραμματέας: Γεωργόπουλος Παναγιώτης (Ουρολόγος)

Ταμίας: Θεοδώρα-Χριστίνα Καζιάνη (Ακτινοδιαγνωστής)

Σύμβουλος: Κούρτης Γεώργιος (Ω.Ρ.Λ.)

Σύμβουλος: Γκαρτζώνης Ιωάννης (Γαστρεντερολόγος)

Σύμβουλος: Παρασκευάς Γεώργιος (Παθολόγος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταύρος Γρηγόρης Παναγιώτης Γεωργόπουλος


Πηγή