Παπαλεξόπουλος και Πανιάρας επισκέφθηκαν τα γραφεία Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & […]

Τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος επισκέφτηκαν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 oΔιευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο Διευθυντής Τομέα Ελλάδος της ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ κ. Ιωάννης Πανιάρας για συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης παρευρέθη και ο Διευθυντής του εργοστασίου στο Δρέπανο κ. Δημ. Παπαγεωργίου μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος καθ. Κλεομένης Μπάρλος και τα Μέλη του Δ.Σ. αφού τόνισαν την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, μιας που το εργοστάσιο στο Δρέπανο είναι μέλος του Συνδέσμου από την δεκαετία του 1970, ενημέρωσαν τον κ. Παπαλεξόπουλο και τον κ. Πανιάρα διεξοδικά για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την έλλειψη υποδομών στην περιοχή μας αλλά και τις δυσκολίες σε ζητήματα όπως, του ενεργειακού κόστους, της αδειοδότησης και της χρηματοδότησης της εγχώριας μεταποίησης και αποτελούν σημαντικά εμπόδια ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.

Κύριο θέμα δε της συζήτησης ήταν και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με τον ΣΕΒ με στόχο την περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος επισήμανε ότι «η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα αποτελούν ένα δυναμικό περιφερειακό πόλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, όχι μόνο για την τοπική αλλά και για την εθνική οικονομία. Ειδικότερα, η Πάτρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας αλλά και τον ΣΕΒ». Ο κ. Παπαλεξόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, ξεκινά μια μελέτη για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, η οποία θα αναδείξει, μεταξύ άλλων, τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο του 12% στο ΑΕΠ της μεταποίησης.

Η συζήτηση έκλεισε με την επιθυμία και από τα δύο μέρη για στενότερη συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βρίσκονται εκείνες οι λύσεις που θα συμβάλουν στο να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος, δηλαδή η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020 καθώς η βιομηχανία και ειδικότερα η μεταποίηση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και τον κ. Ιωάννη Πανιάρα για την επίσκεψη τους και την ουσιαστική και πολύ γόνιμη συνεργασία που πραγματοποιήθηκε.

Παπαλεξόπουλος και Πανιάρας επισκέφθηκαν τα γραφεία Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος


Πηγή