Πάτρα: Καθορισμός ημερομηνιών εξατάσεων ιατρικών ειδικοτήτων

Ορίστηκαν οι ημέρες εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου Δεκεμβρίου 2018 των οποίων οι Επιτροπές εδρεύουν στην Πάτρα ως παρακάτω:

Πάτρα: Καθορισμός ημερομηνιών εξατάσεων ιατρικών ειδικοτήτων

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων να τηρηθεί αυστηρά, επίσης τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των εξεταστικών επιτροπών σε περίπτωση προγραμματισμένης ή μη απουσίας κατά την περίοδο των εξετάσεων να ενημερώσουν εγκαίρως με τηλεγράφημα την Διεύθυνση Υγείας προκειμένου να γίνει άμεσα η σχετική αναπλήρωση.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίζεται η 3-12-2018.


Πηγή