Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics)

Η χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ως ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο για τις θαλάσσιες μεταφορές αποτέλεσε το αντικείμενο της Ημερίδας που διοργάνωσε το πρόγραμμα Poseidon Med II (PMII) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, στέφθηκε με επιτυχία, λόγω της μεγάλης προσέλευσης των φοιτητών καθώς και του αμείωτου ενδιαφέροντος που έδειξαν καθ’όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ΥΦΑ, την αξία του ως φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, αλλά και την αναγνώρισή του ως μία από τις ενδεδειγμένες και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στα συμβατικά ορυκτά καύσιμα στη ναυτιλία. Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να γίνει γνώστης των κύριων δραστηριοτήτων και των ορόσημων του PMII όπως έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, και έτσι να εξοικειωθεί με τις ασφαλείς και οικονομικά βιώσιμες πτυχές του ΥΦΑ στις θαλάσσιες μεταφορές. Συνολικά, συζητήθηκαν οι πυλώνες μιας αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού ΥΦΑ και παρουσιάστηκε ο μελλοντικός οδικός χάρτης για την εδραίωση των υποδομών για να γίνει το όραμα πραγματικότητα.

Την εκδήλωση άνοιξε με την παρουσίαση του ο καθηγητής κ. Μάργαρης/ Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο καθηγητής παρουσίασε τις ιδιότητες του ΥΦΑ, τις συνθήκες μεταφοράς του και θέματα που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας και του οδικού χάρτη για την ευρεία ανάπτυξη των υποδομών στο χερσαίο ελλαδικό χώρο σε σχέση με το φυσικό αέριο.

Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics)

Η αρχιτεκτονική της μικρής κλίμακας εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ (Μ. Φωτιάδου/ ΔΕΠΑ), οι υποδομές ΥΦΑ μικρής κλίμακας του σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (Ι. Φλωρεντίν/ ΔΕΣΦΑ), τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στους λιμένες (Κ. Σφετσιώρης/ ΕΚΕΤΑ), το κανονιστικό πλαίσιο για την προμήθεια πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο (Α. Κουβερτάρη/ Lloyd’s Register), οι μελέτες για τη διαχείριση των κινδύνων και τη βέλτιστη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (Α. Μπουτάτης/ ROGAN), και οι μελέτες για την μετασκευή πλοίων σε πλοία ΥΦΑ (Σ. Μίχου & Ν. Βραχάτης) ήταν οι επιμέρους θεματικές της Δράσης που κάλυψαν οι εταίροι του Poseidon Med II.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου η ομάδα των ομιλητών πέρασε ένα θετικό μήνυμα; ότι το ΥΦΑ κατέχει πράγματι ισχυρό μερίδιο στην αγορά των εναλλακτικών καυσίμων που έρχεται τώρα στη ζωή και μπορεί πράγματι να είναι ένα καύσιμο και ανταγωνιστικό στην τιμή και βιώσιμο στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;
Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι Ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.

Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics) Πάτρα: Mε επιτυχία η εκδήλωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριοψ (pics)


Πηγή