Πύργος: Η πλατεία αλλάζει μορφή – Τι προβλέπει η μελέτη

Θετική εξέλιξη όσον αφορά το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας του Πύργου αποτελεί η απόφαση ένταξης του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 2.680.000,00 € (αναρτήθηκε στο διαδίκτυο)….

Υπενθυμίζεται ότι το έργο με τίτλο «Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πύργου» ανήκει στις Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ).

Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου, η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, η λειτουργική του αναβάθμιση και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αστικού τύπου.

Βασικές ενότητες της μελέτης είναι η ανακατασκευή των δύο επίπεδων πλατείας και Επαρχείου με φυσικό γκρι γρανίτη, διαμόρφωση των αξόνων προσπελασιμότητας, δημιουργία χώρου υπαίθριων εκδηλώσεων στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Μνημείο Πεσόντων. Η μελέτη αναδεικνύει την προσπελασιμότητα από το νότιο μέτωπο μέσω της οδού Αγίου Χαραλάμπους και της εγκαταλελειμμένης σκάλας, όπου θα κατασκευαστούν επίπεδα πρασίνου και καταρράκτης.

Η μελέτη προβλέπει ακόμα την εναλλαγή των θέσεων του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης με το Μνημείο Ηρώων, όπου το τελευταίο μεταφέρεται στην ανατολική πλευρά του Επαρχείου, όπου δημιουργείται και ένα μεταλλικό σκίαστρο. Το σύνολο της παρέμβασης συνδυάζεται με άλλες παρεμβάσεις στο σιντριβάνι της πλατείας. Το σύνολο της προμήθειας των υλικών θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και θα συνδυάζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας με φωτισμό led. Όλος ο χώρος καθίσταται λειτουργικός και δίνει νέα υπόσταση στην πλατεία του Πύργου. Επίσης το έργο επιλύει το σοβαρό πρόβλημα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα δύο επίπεδα της πλατείας και του Επαρχείου με την δημιουργία χώρων στάθμευσης και ράμπας προσπελασιμότητας

Η «φιλοσοφία» με την οποία σχεδιάστηκε η μελέτη (σ.σ. από τον Πολιτικό Μηχανικό του δήμου Πύργου Άρη Φιλιππόπουλο), συνοψίζεται στην διαμόρφωση των επιπέδων της πλατεία όπου βασική επιλογή είναι η διάταξη και η σύνθεση τους μέσω των υλικών με τρόπο ώστε να υποδηλώνεται και να ενθαρρύνεται η κίνηση στο χώρο, τόσο εννοιολογικά όσο και λειτουργικά.


Πηγή