Τα ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υποχρηματοδότηση της ΠΙΝ

Την έλλειψη προσωπικού, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από δημοσιονομικές διορθώσεις και τις πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Ψηφίσματα Περιφερειακού Συμβουλίου για την υποχρηματοδότηση της ΠΙΝ, την έλλειψη προσωπικού, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από δημοσιονομικές διορθώσεις και τις πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στην 22η τακτική του Συνεδρίαση, που πραγματοποίησε την Κυριακή 02.12.18, στην Κέρκυρα, αφού έλαβε υπόψιν του τα όσα κατατέθηκαν από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για την έλλειψη προσωπικού, την υποχρηματοδότηση της ΠΙΝ, που αναγκάζεται να διαθέτει μέρος του αποθεματικού για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, με ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν κυρίως δημοσιονομικές διορθώσεις και την επιβαρύνουν με 2.302.551, 47, καθώς και τις πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ύψους 5.818.750,39» , εξέδωσε ομόφωνα τα παρακάτω ψηφίσματα:

1ο ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα για την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 2019 ψήφισε ομόφωνα ότι:

Με τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η οποία πάρα τη φετινή θετική εξέλιξη της επιπλέον καταβολής κατά 119% περίπου, στερεί σημαντικά έσοδα, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία, το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί, την πλήρη αποκατάσταση των καταβολών και ταυτόχρονα απαιτεί την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από το 2012 και μετά.

Παράλληλα το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά τη στήριξη της ΠΙΝ και του θεσμού γενικότερα, με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη.

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα για τις πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) :

Οι οφειλές που καταγράφει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από την ΠΙΝ και τις Περιφέρειες γενικότερα, να ενταχθούν στο πλαίσιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να καταβληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.


Πηγή