Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ για το 2019 – […]

Θ. Γαλιατσάτος :«Ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι και για το 2019 εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός και βαθιά ανθρωποκεντρικός» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Αύξηση κατά 246,43 % του προϋπολογισμού από το 2015 έως σήμερα , λόγω ένταξης νέων έργων και δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό του 2019 ψήφισε σήμερα Κυριακή, 02.12.18, κατά πλειοψηφία, με είκοσι (20) ψήφους υπέρ και επτά (7) ψήφους κατά ,το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα.

Ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι ύψους 162.881.873,53 ευρώ και παρουσιάζει αύξηση κατά 246,43% έναντι του προϋπολογισμού του 2015 ο οποίος ήταν 66.096.958,08 ευρώ.

«Ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι και για το 2019 εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός και βαθιά ανθρωποκεντρικός» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.
«Αν κανείς ανατρέξει στα ποσά των προϋπολογισμών των 2016, 2017,2018 και σήμερα για το 2019, θα διαπιστώσει ότι έχουμε μία εξελικτική πορεία που ξεκινά από το 2016 από 67.038.929, 62 ευρώ για να πάει το 2017 στα 101.642.497,68 ευρώ, το 2018 στα 132.912.632 ,16 ευρώ και το 2019 στα 162.881.873,53 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση τριετίας 246, 43 %» πρόσθεσε ο κ. Γαλιατσάτος, επεξηγώντας στο σώμα του Περιφερειακού

Συμβουλίου ότι «η ένταξη μέσα στο 2018, νέων χρηματοδοτήσεων έργων και δράσεων ανέρχεται στο ύψος των 57.494.399,81 ευρώ».
«Σημαντικοί τομείς που απευθύνονται σε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών ενισχύονται μέσω του κατατιθέμενου προϋπολογισμού του 2019. Δακοκτονία, μεταφορές μαθητών, κοινωνική μέριμνα, δράσεις αθλητικού και πολιτισμού, αντιπλημμυρικά έργα και οδικό δίκτυο λαμβάνουν επιπλέον πιστώσεις « επεσήμανε ο Περιφερειάρχης.
Αναλυτικά:

Η δακοκτονία από 530.000 ευρώ το 2018, ο προϋπολογισμός αυξάνεται για το 2019 στις 985.000 ευρώ

Η Kοινωνική Πολιτική από 2.665.336,04 ευρώ αυξάνεται στα 5.000.000 ευρώ

Οι μεταφορές μαθητών από 6.030.201,63 αυξάνεται στα 6.551.800 ευρώ
Οι ΚΑΠ Επενδύσεις στα έργα αυξάνεται από 655.325,42 σε 663.723,01 ευρώ

Οι ΚΑΠ Επενδύσεις (δράσεις) από 731.545,38 αυξάνεται στα 1.128.276,98 ευρώ
Τα ΚΑΠ λειτουργικά από 2.439.304,80 αυξάνεται σε 3.372.467,52 ευρώ

Οι πιστώσεις για τον αθλητισμό και το πολιτισμό αυξάνονται από 3.706.021,29 στα 8.059.216,63 ευρώ

Τα αντιπλημμυρικά έργα από 10.645.379,89 ευρώ αυξάνονται σε 18.696.654,14 ευρώ

Στις μελέτες από 1.806.398,28 αυξάνεται ο προϋπολογισμός σε 3.023.875,33 ευρώ

Στην οδοποιία από 45.105.839,93 ευρώ αυξάνεται σε 76.181.304,30 ευρώ

Η μερίδα του λέοντος της αύξησης του προϋπολογισμού για το 2019, προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) το οποίο για το 2019 είναι αυξημένο κατά 74, 49 %

Παράλληλα όπως τόνισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης, εξακολουθεί να παραμένει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης σε σχέση με την κείμενη Νομοθεσία.

« Η ΠΙΝ αναγκάζεται να διαθέτει μέρος του αποθεματικού για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, ενώ την εικόνα επιβαρύνουν αφενός τα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν κυρίως σε δημοσιονομικές διορθώσεις και είναι 2.302.551, 47 καθώς και οι σχετικά πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ποσών ύψους 5.818.750,39» είπε ο κ. Γαλιατσάτος και ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδώσει ψηφίσματα για τα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως και έγινε τελικά με ομόφωνη ψήφιση από το σώμα του Π.Σ.


Πηγή