Δημοπρατείται η Συντήρηση του οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία – Φράγμα Αλφειού – Μακρίσια – Κρέ […]

Στη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση Οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία -Φράγμα Αλφειού – Μακρίσια – Κρέστενα» προχωρά η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Ηλείας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ κι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Έχουν ήδη καταγραφεί τα σημεία του δρόμου που χρήζουν αποκατάστασης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών φθορών. Θα εκτελεστούν εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, οι οποίες θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να υλοποιεί έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των πολιτών που κινούνται στο δίκτυό της, προσπαθώντας με τους πόρους που διαθέτει να συντηρεί τους δρόμους και να αποκαθιστά ζημιές, ώστε να μειώνει τους κινδύνους» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερα στην ΠΕ Ηλείας αναβαθμίζονται οδικοί άξονες, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αναπτυξιακούς πόλους και σε σημεία με τουριστικό ενδιαφέρον.

«Δίνουμε μάχη με το χρόνο και τις διαδικασίες. Έχοντας στη διάθεσή μας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων, εξασφαλισμένους πόρους και άρτια προετοιμασία από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών, στόχος μας είναι να δημοπρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, ιδιαίτερα οδικά που είναι αναγκαία για την αναβάθμιση της ασφάλειας των οδηγών, αλλά και τη βελτίωση της προσβασιμότητας» ανέφερε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ Παναγιώτης Μπράμος.

Με βάση τα τεύχη δημοπράτησης ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικών προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 27η Φεβρουαρίου 2019.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    15 Ιανουαρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία