Έρχονται στην Πάτρα αισθητήρες που θα ενημερώνουν για τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και πινακίδες με τους δρόμ […]

Η ενημέρωση των Πατρινών και των επισκεπτών της Αχαϊκής πρωτεύουσας για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις έξυπνες στάσεις των λεωφορείων είναι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το έργο των έξυπνων στάσεων προυπολογισμού 950 χιλιάδων ευρώ που συζητήθηκε χθες στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας.

Για να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές απαιτείται η προμήθεια δικτύου αισθητήρων και εξοπλισμού αλλά και η ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου των υποσυστημάτων για τους διαχειριστές του εργου και η ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

Α. Σύστημα παρακολούθησης των κυκλοφοριακών συνθηκών και υπολογισμού χρόνου ταξιδίου. Αυτό προβλέπεται να γίνει με συσκευές Bluetooth οι οποίες και θα τοποθετηθούν σε σημεία εισόδου και εξόδου της πολης και θα εντοπίζουν τον αριθμό των διερχομενων οχημάτων και το χρόνο που απαιτείται για να περάσει ένα όχημα από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο.

Β. Δίκτυο αισθητήρων εδάφους που θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Οι αισθητήρες θα συλλέγουν και θα διαθέτουν πληροφορίες για το πάρκινγκ στους κεντρικούς δρόμους επίσης σε πραγματικό χρόνο.

Γ. Σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας – χωρητικότητας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μέσω αισθητήρων διέλευσης στην είσοδο και την έξοδό τους.

Δ. Πινακίδες με μεταβλητά μηνύματα που θα ενημερώνουν του οδηγούς για τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός της πόλης.

Ε. Πινακίδες έξυπνων στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Προβλέπεται επέκταση του υπάρχοντος δικτύου πινακίδων.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    18 Ιανουαρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία