Εξασφαλίστηκαν 75.000 ευρώ για παιδικούς σταθμούς της Αιγιάλειας

Το ποσό των 75.000 ευρώ για εργασίες για παιδικούς σταθμούς της Αιγιάλειας εξασφάλισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά εργασίες συντήρησης, επισκευών αλλά και νέων κατασκευών που θα πραγματοποιηθούν στους τρεις ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, ήτοι στον Α΄& Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Αιγίου, στον Δημοτικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Ακράτας και στον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αιγίου (περιοχή Μυρτιάς) για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

«Μόνο με μεθοδική δουλειά και αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιτυγχάνεται το δημοτικό έργο και εκπληρώνουμε αποτελεσματικά την υποχρέωση μας απέναντι στους δημότες», αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός Παιδεία Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιάλειας», Ευστράτιος Βαρδάκης.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    6 Φεβρουαρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία