1ο Διεθνές Συνέδριο του TRACES στις 28 Φεβρουαρίου 2019

Τι μοντέλο θερμοκοιτίδας / επιταχυντή θα ακολουθήσουμε? Για να στηρίξουμε πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν και να σταθούν μόνες τους

Δελτίο Τύπου 25 Φεβρουαρίου 2019

Την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου στο Μπάρι στον χώρο Cineporto of the Fiera del Levante, (8.45 πμ) το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο “Tecnopolis” διοργανώνει το πρώτο διεθνές συνέδριο με θέμα την παρουσίαση μοντέλων επώασης (incubation) με επίκεντρο τις πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις στα πλαίσια του έργου Traces, «Transnational Accelerator for cultural and creative ecosystem», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Το συνέδριο θα είναι ένα εργαστήριο ιδεών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, προσδοκιών και εμβάθυνση ιδιαιτεροτήτων των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων έχοντας ως στόχο τον ορισμό ενός μοντέλου θερμοκοιτίδας/επιταχυντή της επιχειρηματικής πραγματικότητας της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερες από 13 χιλιάδες δημιουργικές εταιρείες στην Απουλία και περίπου 3.500 στον νομό Αχαΐας, στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του έργου και πολλές από αυτές συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε δράσεις του εν λόγω έργου. Οι μακροοικονομικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι αυτοί της Δημιουργικής βιομηχανίας (αρχιτεκτονική, σχεδιασμός, επικοινωνία), Πολιτιστικής βιομηχανίας (εκδόσεις, λογισμικό και βιντεοπαιχνίδια, κινηματογράφος και οπτικοακουστικός τομέας, μουσική), Τέχνες του θεάματος (χορός και ψυχαγωγία), της Πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από μια έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 80 εταιρειών από την Απουλία, ως επί το πλείστον ατομικές, διαπιστώθηκε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες αυτές αποτελεί η υπο-κεφαλαιοποίηση και η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η δυσκολία να παρουσιάσουν στο τραπεζικό σύστημα το οικονομικό όφελος που είναι σε θέση να δημιουργήσουν, εξαιτίας της έλλειψης δεξιοτήτων σχετικών με τον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση.

Στη βάση αυτών των αναγκών κατευθύνεται το έργο Traces. Το συνέδριο, πράγματι, χάρη στην παρέμβαση εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, θα εμβαθύνει στο ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην εμπειρία των δημιουργικών θερμοκοιτίδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ιταλία και το εξωτερικό.

Το έργο Traces – Transnational Accelerator project for a Cultural and Creative Ecosystem, χρηματοδοτείται με περίπου 1 εκατομμύριο € από το πρόγραμμα συνεργασίας/ Interreg Ελλάδας-Ιταλίας, και δημιουργήθηκε για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον πολύτιμο τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων, χάρη στη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Salento (Τμήμα Οικονομίας & Διοίκησης), Συντονιστή Εταίρου, του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου “Tecnopolis, του Creative Apulia Cluster Association, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, του Εμπορικού Επιμελητήριου Αχαΐας, ENCATC- European Network on Cultural Management and Policy και του Foundation for Ethical Finance.

Γραφείο Τύπου Tecnopolis Mariangela Pollonio

3494468058

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Università del Salento

Loredana De Vitis +39 0832 292247 [email protected]

Regione Puglia – Joint Secretariat Communication Officer Interreg Greece-Italy Programme

Carmela Sfregola + 39/3493916007 [email protected]; [email protected]

—————————————————————————————————————————–
www.greece-italy.eu

Το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με συνολικό προϋπολογισμό € 123.176.896, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε ποσοστό 85%, και από δύο Κράτη Μέλη (Ελλάδα και Ιταλία), μέσω εθνικών πόρων, σε ποσοστό 15%. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην χάραξη μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αναπτυχθεί μια δυναμική οικονομία βασισμένη σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

The post 1ο Διεθνές Συνέδριο του TRACES στις 28 Φεβρουαρίου 2019 appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή