Αδειοδοτήθηκε ο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας από τον Περιφερειάρχη με όρους και προϋποθέσεις – Δείτε την απόφαση.

Π.Ι.Ν Αδειοδοτήθηκε ο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας από τον Περιφερειάρχη με όρους και προϋποθέσεις – Δείτε την απόφαση.

Υπό όρους και προϋποθέσεις χορηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

Σύμφωνα με την απόφαση που είναι αναρτημένη στην διαύγεια: «ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος αποφασίζει τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Κέρκυρας, ΔΕ Λευκιμμαίων της Διαχειριστικής Ενότητας Κέρκυρας, δυνάμει των άρθρων 9 και 10 της υπ’ αρ.29407/3508/2002 ΚΥΑ, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά εναπόθεση απορριμμάτων αν προηγουμένως δεν αποκατατασταθούν πλήρως οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά τους παραπάνω σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης του ΣΥΔΙΣΑ για την χορήγηση της παρούσας άδειας.

Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν το Σχέδιο Συμμόρφωσης το οποίο ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας πρέπει να υλοποιήσει το
συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία των υπηρεσιών της
Περιφέρειας για να διαπιστωθεί η ικανότητα του φορέα να λειτουργήσει την εγκατάσταση με όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου».

Δείτε την απόφαση εδώ.


Πηγή